Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Folktandvårdens folkhälsoinsatser

Folktandvårdens folkhälsoinsatser arbetar hälsofrämjande med länets innevånare i alla åldrar. Varje år gör vi cirka 530 besök i skolklasser och 3 500 munhälsobedömningar på vård- och omsorgsboenden och i det egna hemmet.

Vår verksamhet består av tre delar:

Contacts

Folktandvårdens folkhälsoinsatser

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, August 1, 2023