Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Folktandvårdens specialisttandvård Bettfysiologi

Vi tar emot patienter för utredning och behandling av käkbesvär.

Till avdelningen för Bettfysiologi remitteras patienter från tandläkare eller läkare för utredning, diagnostisering och behandling av smärttillstånd och funktionsstörningar inom ansikte, käkar och huvud. 

Vanliga symtom är smärta som är lokaliserad till käkar, tinning, tänder eller öron. Andra symptom som kan förekomma är käkledsljud, nedsatt gapförmåga och tuggsvårigheter.

Behandlingen syftar till att minska smärta och förbättra käkfunktionen. Detta görs vanligtvis genom behandling med rådgivning, fysioterapi, farmakologisk behandling, beteendemedicinsk behandling samt behandling med bettskena eller annan bettstabiliserande åtgärd.

Övrigt

Förutom patientbehandling bedrivs utbildning av tand- och sjukvårdspersonal samt forskning kring smärta och funktionsstörningar i käksystemet.

Remittenter inom Folktandvården Region Örebro län hänvisas till remissystemet inom Lifecare Dental.

Remittenter från andra enheter hänvisas att skriva en pappersremiss.

Postadress

Folktandvårdens specialisttandvård
Bettfysiologi
Box 1126
701 11 Örebro

Besöksadress

Klostergatan 26, Örebro

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 13, 2021