Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Provmaterialens benämning och användningsområden, var de rekvireras från samt eventuellt artikelnummer

Raven, Strip G.stearothermophilus
Ånga - tandvård, fotvård m.m. rutinkontroll
Mikrobiologen

Simicon, Strip G.stearothermophilus
Ånga - sjukhus samt prestandakvalificering
Mikrobiologen

Simicon, Strip B.subtilis
Hetluft - rutinkontroll
Mikrobiologen

Simicon, Strip G.stearothermophilus
Formalin - rutinkontroll
Mikrobiologen

Kanyl med förmonterad hållare för venprovtagning

Kanyl 0,8X38MM, grön
Varuförsörjningen/IoF 47991

Kanyl 0,7X38MM, svart
Varuförsörjningen/IoF 47990

Vingkanyl 0,8X19MM, grön
Varuförsörjningen/IoF 48275

Vingkanyl 0,6X19MM, blå
Varuförsörjningen/IoF 48274

Förteckning över vakuumrör

Vakuumrör Provtagningsset för TBC/Quantiferon TB Gold Plus
Varuförsörjningen/IoF 54837

Lansetter för kapillärprovtagning  

Lansett nål stickdjup 1,8mm, normalflöde, grön
Varuförsörjningen/IoF 54049

Lansett blad stickdjup 1,6mm, högflöde, lila
Varuförsörjningen/IoF 54047

Lansett nål stickdjup 1,6mm, lågflöde, blå
Varuförsörjningen/IoF 54048

Lansett blad stickdjup 1,2mm, pediatrisk, rosa
Varuförsörjningen/IoF 54046

Kapillärrör och tillbehör

Kapillärrör EDTA, lila
Varuförsörjningen/IoF 51413

Kapillärrör Li-heparin med gel, grön
Varuförsörjningen/IoF 51412

Kapillärrör med gel, guld
Varuförsörjningen/IoF 51576

Kapillärrör utan tillsats, röd
Varuförsörjningen/IoF 51411

Rörförlängare till kapillärrör
Varuförsörjningen/IoF 54042

Bactec Plus anaerob - gul etikett/kapsyl
blododling anaerob; punktionsmaterial för anaerobodling
Mikrobiologen

Bactec Plus aerob - blå etikett/grå kapsyl
blododling aerob
Mikrobiologen

Bactec Peds Plus aerob - rosa-blå etikett/rosa kapsyl
blododling aerob speciellt för småbarn och vid små blodvolymer; punktionsmaterial för aerobodling
Mikrobiologen

Bactec Mycosis-IC/F aerob - grön etikett/kapsyl
som tillägg vid misstanke på jästsvampsepsis
Mikrobiologen

Bactec MycoF-Lytic
för TB-diagnostik
Infektionsmott

Provtagningspinne Klamydia för cervixprov (COPAN orange kork)
odling Klamydia
Mikrobiologen

Provtagningspinne NP flockulerad
Nasopharynxsekret till PCR, t.ex. influensa, M.pneumoniae m.m.
Varuförsörjningen/IoF 44689

Klamydiaset, cervix
Klamydia/gonokock screening, M. genitalium på cervixprov
Mikrobiologen

Klamydiaset, urin
Klamydia/gonokock screening, M. genitalium på urinprov
Mikrobiologen

Klamydiaset, vaginal
Klamydia/gonokock screening, M. genitalium på vaginalprov
Mikrobiologen

Odlingsmedier
Specialundersökningar 
Mikrobiologen

Transportmedium - Helicobacter, preserveringsmedium, 1 mL
Helicobacterodling  
Mikrobiologen

Transportmedium - Hudbiopsi (Michels medium)
immunofluorescens 
Mikrobiologen

Transportmedium - KLAODL (CHLAR)
Odling Klamydia
Mikrobiologen (KLAODL)

Transportmedium - Np-aspirat
Nukleinsyra-detektion
Mikrobiologen (NACLR)

Transportmedium - Page´s
ögon - amöba
Mikrobiologen

Transportmedium - Virocult 2 mL inkl provtagningspinne med stor flockad topp
viruspåvisning, virusisolering
Mikrobiologen

Transportmedium - Virocult 1 mL inkl provtagningspinne med liten flockad topp
viruspåvisning, virusisolering nasopharynx
Varuförsörjningen/IoF 49683, Mikrobiologen vid liten mängd

Provtagningsset odlingar, flytande medium, E-swab (rosa kork)
odling bakterier, jästsvamp - sår, faeces, genitalia, luftvägar mm
Varuförsörjningen/IoF 48245

Provtagningsset nasofarynx flytande medium, E-swab (blå kork)
odling nasopharynx
Varuförsörjningen/IoF 54058

Faecesrör med sked och transporthylsa
C.difficile, noro- och rotavirus, cystor och maskägg/parasiter i faeces, Calprotectin
Varuförsörjningen/IoF 44927 (rör),  55746 (hylsa)

Flaska för tb plast 250 mL
odling mykobakterier (tuberkulos)
Mikrobiologen

Plastflaska med skruvlock (brun)
Dygnsurinsamling
Varuförsörjningen/IoF 43907

Plastflaska med skruvlock (brun), med tillsats
Dygnsurinsamling
Kemlab

Plaströr konisk botten, med skruvkork
punktionsmaterial t.ex. likvor, ledvätska
Varuförsörjningen/IoF 80862

Plaströr rund botten, 15 mL
urinodling
Varuförsörjningen/IoF 44093

Provtagningsset till trachealsug
tracheal, bronk, np-aspirat m.m.
Varuförsörjningen/IoF 45371

Sputumburk med ytterförpackning
sputum, vävnadsbitar
Varuförsörjningen/IoF 45014

Steril glasflaska med tillsats av Na-thiosulfat
Bassängvatten
Mikrobiologen

Sterila glasflaskor, 500 mL och 1000 mL
Vattenanalyser
Mikrobiologen

Plaströr med rund botten 11x55 mm
Ellermanrör
Varuförsörjningen/IoF 72645

Plaströr med rundbotten 12x75 mm
Varuförsörjningen/IoF 42843

Propp till avhällningsrör
Varuförsörjningen/IoF 43899

Droppstift för vakuumrör
Varuförsörjningen/IoF 45587

Etikett blodsmitta
Varuförsörjningen/IoF 42964

Förslutningsetikett provtransportbox
Mikrobiologen alt. Kemlab

Kylklamp
Varuförsörjningen/IoF 82511

Kyltransportset för två rör
Varuförsörjningen/IoF 85471

Pipett transfer sugmängd 3,5 mL (för överföring av serum/plasma)
Varuförsörjningen/IoF 42206

Plåster Emo-Soffix
Varuförsörjningen/IoF 85937

Silikonpatsa för kapillärprovtagning, Hemoform tub 
Varuförsörjningen/IoF 84886

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 december 2020