Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Provtagningsmaterial och beställningsformulär

Provmaterialens benämning och användningsområden, var de rekvireras från.

Provmaterialen beställs från Mikrobiologen på telefon 019-602 35 22, vardagar kl. 8.00-16.00.

Crosstex, Strip G.stearothermophilus

Ånga - tandvård, fotvård m.m. rutinkontroll
Mikrobiologen

Simicon, Strip G.stearothermophilus
Ånga - opererande enheter samt prestandakvalificering
Mikrobiologen

Crosstex, Strip B.atrophaeus
Hetluft - rutinkontroll
Mikrobiologen

Simicon, Strip G.stearothermophilus
Formalin - rutinkontroll
Mikrobiologen

Kanyl med förmonterad hållare för venprovtagning

Kanyl 0,8X38MM, grön
Varuförsörjningen/Raindance 47991

Kanyl 0,7X38MM, svart
Varuförsörjningen/Raindance 47990

Vingkanyl 0,8X19MM, grön
Varuförsörjningen/Raindance 48275

Vingkanyl 0,6X19MM, blå
Varuförsörjningen/Raindance 48274

Förteckning över vakuumrör

Vakuumrör Provtagningsset för TBC/Quantiferon TB Gold Plus
Varuförsörjningen/Raindance 54837

Lansetter för kapillärprovtagning  

Lansett nål stickdjup 1,8mm, normalflöde, grön
Varuförsörjningen/Raindance 54049

Lansett blad stickdjup 1,6mm, högflöde, lila
Varuförsörjningen/Raindance 54047

Lansett nål stickdjup 1,6mm, lågflöde, blå
Varuförsörjningen/Raindance 54048

Lansett blad stickdjup 1,2mm, pediatrisk, rosa
Varuförsörjningen/Raindance 54046

Bactec Plus anaerob - gul etikett/kapsyl
blododling anaerob; punktionsmaterial för anaerobodling
Mikrobiologen

Bactec Plus aerob - blå etikett/grå kapsyl
blododling aerob
Mikrobiologen

Bactec Peds Plus aerob - rosa-blå etikett/rosa kapsyl
blododling aerob speciellt för småbarn och vid små blodvolymer; punktionsmaterial för aerobodling
Mikrobiologen

Bactec Mycosis-IC/F aerob - grön etikett/kapsyl
som tillägg vid misstanke på jästsvampsepsis
Mikrobiologen

Bactec MycoF-Lytic
för TB-diagnostik
Infektionsmott

Provtagningspinne NP flockulerad liten
Nasopharynxsekret till PCR, t.ex. influensa, M.pneumoniae m.m.
Varuförsörjningen/Raindance 61174

Provtagningspinne flockulerad allmän
Blåsskrap virusdiagnostik.
Varuförsörjningen/Raindance 61173

Provtagningspinne flockulerad neonatal 
Nasopharynxsekret till PCR, t.ex. influensa, M.pneumoniae m.m.
Varuförsörjningen/Raindance 61175

Klamydiaset, cervix
Klamydia/gonokock screening, M. genitalium på cervixprov
Mikrobiologen

Klamydiaset, urin
Klamydia/gonokock screening, M. genitalium på urinprov
Mikrobiologen

Klamydiaset, vaginal
Klamydia/gonokock screening, M. genitalium på vaginalprov
Mikrobiologen

Odlingsmedier
Specialundersökningar 
Mikrobiologen

Transportmedium - Helicobacter, preserveringsmedium, 1 mL
Helicobacterodling  
Mikrobiologen

Transportmedium - Hudbiopsi (Michels medium)
immunofluorescens 
Mikrobiologen

Transportmedium - NaCl
ögon - amöba
Mikrobiologen

Transportmedium - Virusdiagnostik 1 mL inkl provtagningspinne med stor flockad topp
viruspåvisning, virusisolering
Varuförsörjningen/Raindance 61130

Transportmedium - Virusdiagnostik 1 mL inkl provtagningspinne med liten flockad topp
viruspåvisning, virusisolering nasopharynx
Varuförsörjningen/Raindance 60024, Mikrobiologen vid liten mängd

Provtagningsset odlingar, flytande medium, E-swab (rosa kork)
odling bakterier, jästsvamp - sår, faeces, genitalia, luftvägar mm
Varuförsörjningen/Raindance 48245

Provtagningsset nasofarynx flytande medium, E-swab (blå kork)
odling nasopharynx
Varuförsörjningen/Raindance 54058

Faecesrör med sked och transporthylsa
C.difficile, noro- och rotavirus, cystor och maskägg/parasiter i faeces, Calprotectin
Varuförsörjningen/Raindance 44927 (rör),  55746 (hylsa)

Flaska för tb plast 250 mL
odling mykobakterier (tuberkulos)
Mikrobiologen

Plastflaska med skruvlock (brun)
Dygnsurinsamling
Varuförsörjningen/Raindance 43907

Plastflaska med skruvlock (brun), med tillsats
Dygnsurinsamling
Kemlab

Plaströr konisk botten, med skruvkork
punktionsmaterial t.ex. likvor, ledvätska
Varuförsörjningen/Raindance 80862

Plaströr rund botten, 15 mL
urinodling
Varuförsörjningen/Raindance 55716

Provtagningsset till trachealsug
tracheal, bronk, np-aspirat m.m.
Varuförsörjningen/Raindance 45371

Sputumburk/steril burk med ytterförpackning
sputum, vävnadsbitar
Varuförsörjningen/Raindance 61859 (burk) 44968 (ytterförpackning)

Steril glasflaska med tillsats av Na-thiosulfat
Bassängvatten
Mikrobiologen

Sterila glasflaskor, 500 mL och 1000 mL
Vattenanalyser
Mikrobiologen

Plaströr med rund botten 11x55 mm
Ellermanrör
Varuförsörjningen/Raindance 72645

Plaströr med rundbotten 12x75 mm
Varuförsörjningen/Raindance 42843

Propp till avhällningsrör
Varuförsörjningen/Raindance 43899

Droppstift för vakuumrör
Varuförsörjningen/Raindance 45587

Etikett blodsmitta
Varuförsörjningen/Raindance 42964

Förslutningsetikett provtransportbox
Mikrobiologen alt. Kemlab

Kylklamp
Varuförsörjningen/Raindance 82511

Kyltransportset för två rör
Varuförsörjningen/Raindance 85471

Pipett transfer sugmängd 3,5 mL (för överföring av serum/plasma)
Varuförsörjningen/Raindance 42206

Plåster Emo-Soffix
Varuförsörjningen/Raindance 85937

Silikonpatsa för kapillärprovtagning, Hemoform tub 
Varuförsörjningen/Raindance 84886

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2022