Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Provtagningsmaterial och beställningsformulär

Provmaterialens benämning och användningsområden, var de rekvireras från.

Provmaterialen beställs från Mikrobiologen på telefon 019-602 35 22, vardagar kl. 8.00-16.00.

Crosstex, Strip G.stearothermophilus

Ånga - tandvård, fotvård m.m. rutinkontroll
Mikrobiologen

Simicon, Strip G.stearothermophilus
Ånga - opererande enheter samt prestandakvalificering
Mikrobiologen

Crosstex, Strip B.atrophaeus
Hetluft - rutinkontroll
Mikrobiologen

Simicon, Strip G.stearothermophilus
Formalin - rutinkontroll
Mikrobiologen

Kanyl med förmonterad hållare för venprovtagning

Kanyl 0,8X38MM, grön
Varuförsörjningen/IoF 47991

Kanyl 0,7X38MM, svart
Varuförsörjningen/IoF 47990

Vingkanyl 0,8X19MM, grön
Varuförsörjningen/IoF 48275

Vingkanyl 0,6X19MM, blå
Varuförsörjningen/IoF 48274

Förteckning över vakuumrör

Vakuumrör Provtagningsset för TBC/Quantiferon TB Gold Plus
Varuförsörjningen/IoF 54837

Lansetter för kapillärprovtagning  

Lansett nål stickdjup 1,8mm, normalflöde, grön
Varuförsörjningen/IoF 54049

Lansett blad stickdjup 1,6mm, högflöde, lila
Varuförsörjningen/IoF 54047

Lansett nål stickdjup 1,6mm, lågflöde, blå
Varuförsörjningen/IoF 54048

Lansett blad stickdjup 1,2mm, pediatrisk, rosa
Varuförsörjningen/IoF 54046

Bactec Plus anaerob - gul etikett/kapsyl
blododling anaerob; punktionsmaterial för anaerobodling
Mikrobiologen

Bactec Plus aerob - blå etikett/grå kapsyl
blododling aerob
Mikrobiologen

Bactec Peds Plus aerob - rosa-blå etikett/rosa kapsyl
blododling aerob speciellt för småbarn och vid små blodvolymer; punktionsmaterial för aerobodling
Mikrobiologen

Bactec Mycosis-IC/F aerob - grön etikett/kapsyl
som tillägg vid misstanke på jästsvampsepsis
Mikrobiologen

Bactec MycoF-Lytic
för TB-diagnostik
Infektionsmott

Provtagningspinne Klamydia för cervixprov (COPAN orange kork)
odling Klamydia
Mikrobiologen

Provtagningspinne NP flockulerad
Nasopharynxsekret till PCR, t.ex. influensa, M.pneumoniae m.m.
Varuförsörjningen/IoF 44689

Klamydiaset, cervix
Klamydia/gonokock screening, M. genitalium på cervixprov
Mikrobiologen

Klamydiaset, urin
Klamydia/gonokock screening, M. genitalium på urinprov
Mikrobiologen

Klamydiaset, vaginal
Klamydia/gonokock screening, M. genitalium på vaginalprov
Mikrobiologen

Odlingsmedier
Specialundersökningar 
Mikrobiologen

Transportmedium - Helicobacter, preserveringsmedium, 1 mL
Helicobacterodling  
Mikrobiologen

Transportmedium - Hudbiopsi (Michels medium)
immunofluorescens 
Mikrobiologen

Transportmedium - KLAODL (CHLAR)
Odling Klamydia
Mikrobiologen (KLAODL)

Transportmedium - Np-aspirat
Nukleinsyra-detektion
Mikrobiologen (NACLR)

Transportmedium - Page´s
ögon - amöba
Mikrobiologen

Transportmedium - Virocult 2 mL inkl provtagningspinne med stor flockad topp
viruspåvisning, virusisolering
Mikrobiologen

Transportmedium - Virocult 1 mL inkl provtagningspinne med liten flockad topp
viruspåvisning, virusisolering nasopharynx
Varuförsörjningen/IoF 49683, Mikrobiologen vid liten mängd

Provtagningsset odlingar, flytande medium, E-swab (rosa kork)
odling bakterier, jästsvamp - sår, faeces, genitalia, luftvägar mm
Varuförsörjningen/IoF 48245

Provtagningsset nasofarynx flytande medium, E-swab (blå kork)
odling nasopharynx
Varuförsörjningen/IoF 54058

Faecesrör med sked och transporthylsa
C.difficile, noro- och rotavirus, cystor och maskägg/parasiter i faeces, Calprotectin
Varuförsörjningen/IoF 44927 (rör),  55746 (hylsa)

Flaska för tb plast 250 mL
odling mykobakterier (tuberkulos)
Mikrobiologen

Plastflaska med skruvlock (brun)
Dygnsurinsamling
Varuförsörjningen/IoF 43907

Plastflaska med skruvlock (brun), med tillsats
Dygnsurinsamling
Kemlab

Plaströr konisk botten, med skruvkork
punktionsmaterial t.ex. likvor, ledvätska
Varuförsörjningen/IoF 80862

Plaströr rund botten, 15 mL
urinodling
Varuförsörjningen/IoF 44093

Provtagningsset till trachealsug
tracheal, bronk, np-aspirat m.m.
Varuförsörjningen/IoF 45371

Sputumburk med ytterförpackning
sputum, vävnadsbitar
Varuförsörjningen/IoF 45014

Steril glasflaska med tillsats av Na-thiosulfat
Bassängvatten
Mikrobiologen

Sterila glasflaskor, 500 mL och 1000 mL
Vattenanalyser
Mikrobiologen

Plaströr med rund botten 11x55 mm
Ellermanrör
Varuförsörjningen/IoF 72645

Plaströr med rundbotten 12x75 mm
Varuförsörjningen/IoF 42843

Propp till avhällningsrör
Varuförsörjningen/IoF 43899

Droppstift för vakuumrör
Varuförsörjningen/IoF 45587

Etikett blodsmitta
Varuförsörjningen/IoF 42964

Förslutningsetikett provtransportbox
Mikrobiologen alt. Kemlab

Kylklamp
Varuförsörjningen/IoF 82511

Kyltransportset för två rör
Varuförsörjningen/IoF 85471

Pipett transfer sugmängd 3,5 mL (för överföring av serum/plasma)
Varuförsörjningen/IoF 42206

Plåster Emo-Soffix
Varuförsörjningen/IoF 85937

Silikonpatsa för kapillärprovtagning, Hemoform tub 
Varuförsörjningen/IoF 84886

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2022