Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utskick sker löpande under veckan. Beställningen skall vara Laboratoriemedicin tillhanda senast tisdag för garanterat utskick samma vecka.

Beställ inte en sak i taget, samla ihop din beställning och utnyttja hållbarhetstiderna!

Inom USÖ ser vi helst att ni kommer direkt och hämtar på provinlämningen, M-huset våning 1.

Förfrågningar via e-post eller telefon 019-602 11 82 (akutbeställning måste göras per telefon).

Provtagningsset för Klamydia/gonokocker screening, M. genitalium (PCR)

Transportmedium

Biologiska indikatorer

Odlingsflaskor

Övrigt

Provtagningsmaterial som kan beställas av kommunen

Provtagningsmaterial som kan beställas av primärvård/kommun

Mikrorör (max 10 st, större antal beställs via Varuförsörjningen)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2020