Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Infoikon. Illustration: Majsan Sundell

Illustration: Majsan Sundell

När ett hjälpmedel lämnas ut till patient ska patienten få information om

 • att hjälpmedlet är ett lån
 • användning och ansvar
 • reparation, service och installation
 • återlämning
 • flytt
 • avgifter

Här nedan finns våra olika informationsblad/foldrar samlade. Det första är en generell information som passar vid utlämning av många av våra hjälpmedel.

Men för vissa hjälpmedelssortiment och produktområden har vi tagit fram mer specifik information. Finns en specifik informationsfolder är det den som ska lämnas till patient.

När du som förskrivare behöver hjälp av en hjälpmedelskonsulent och tekniker i ett patientärende skickar du in en konsultation. Vanligast är att vi bjuder in till besök tillsammans med patient på hjälpmedelscentralen. Där har vi tillgång till stora delar av det utprovningsbara sortimentet. 

Priogrupp

Max väntetid till första besök

Behov/Syfte

1 14 dagar Tillgodose hjälpmedelsbehov i livets slutskede.
Möjliggöra mobilisering inom slutenvården.
Möjliggöra sittande och förflyttning trots allvarliga sår eller smärttillstånd.
2 35 dagar Möjliggöra aktivitetsutförande i den personliga livsföringen vid betydande försämring i sjukdomsförloppet.
Möjliggöra aktivitetsutförande i den personliga livsföringen vid förväntad snabb försämring i sjukdomsförloppet.
Möjliggöra aktivitetsutförande i den personliga livsföringen vid betydande förändring i livet.
Möjliggöra aktivitetsutförande utifrån sin roll som förälder.
Möjliggöra för person att tillgodogöra sig studier (gäller samtliga utbildningsnivåer).
Ersätta befintligt hjälpmedel från annan vårdgivare som CFH inte övertar.
Ersätta befintligt hjälpmedel som inte går att reparera eller uppgradera och tekniskt byte inte är möjligt och där tekniker/hjälpmedelskonsulent anser att bytet behöver ske skyndsamt.
3 56 dagar Förnyad utbildning kring befintligt hjälpmedel.
Justering av befintligt hjälpmedel i nyligen avslutat ärende.
Komplettering/Uppdatering av befintligt hjälpmedel med begränsad insats för att bibehålla aktivitetsnivån.
4 90 dagar Övriga ärenden.

Planering och avstämning

Ibland vill vi att du kommer cirka 15 minuter innan patientbesöket ska börja så att en avstämning och planering av besöket kan göras innan patienten tas emot. Saker som tas upp då är till exempel:

 • Hur kommunicerar vi med patienten?
 • Hur mår patienten idag?
 • Hur kommer eventuell förflyttning gå till och vem ansvarar för den?
 • Om tekniker är bokad, berättar vi om teknikers roll

Ett besök brukar se ut så här

 • Hjälpmedelskonsulent välkomnar
 • Deltagare presenterar sig
 • Förskrivare och patient presenterar ärendet
 • Gemensam diskussion om lämpligt hjälpmedelsalternativ
 • Eventuell utprovning av hjälpmedel
 • Hjälpmedelskonsulent sammanfattar besöket
 • Förskrivare fyller i blanketten ”Vad bestämde vi idag?” som lämnas till patient
 • Gemensam planering av nästa steg
 • Tekniker planerar sitt eventuella fortsatta arbete inför nästa besök
 • Förskrivare, hjälpmedelskonsulent och eventuellt tekniker utvärderar besöket

Leverans av hjälpmedel sker vanligtvis till förskrivarens adress. I turbilslistan nedan ser du vilka dagar du får leverans.

Vid vissa brådskande ärenden, där hjälpmedel finns i lager, kan du efter överenskommelse med kundtjänst hämta hjälpmedel på Centrum för hjälpmedel.

Transport vid reparation

Många patienter ordnar själva med transporten till oss vid sin avtalade reparationstid. I det fall det inte är möjligt bokas transport genom kundtjänst.

Transport i samband med reparation kostar inget. Men patienten får betala en serviceavgift för reparationsarbetet.

 

Retur av hjälpmedel

Rengjorda hjälpmedel

Hjälpmedel som lämnas tillbaka till Centrum för hjälpmedel ska vara rengjorda.

Vi transporterar utgående och ingående gods i samma lastbil.

Återlämning

Hjälpmedel kan lämnas tillbaka direkt till oss av patient. När det inte är möjligt hämtar vi in hjälpmedel på våra utlämningsställen samt på privatadresser.

Madrasser

Madrasser returtas enligt särskild rutin. Läs mer om det under Hjälpmedelsöversikt, Madrasser.

lastbil.png

Det vanligaste är att patienten själv lämnar tillbaka de hjälpmedel som lånats. När det inte är möjligt hämtar vi in hjälpmedel på våra utlämningsställen samt på privatadresser. Fyll i formuläret nedan för en beställning av hämtning.

Hjälpmedel som ska hämtas

För att underlätta hantering och säkerställa att hjälpmedel som skickas i retur till oss hamnar hos rätt mottagare har vi tagit fram olika retursedlar. 

Den vanliga vita retursedeln kan du själv skriva ut. Övriga retursedlar beställer du genom kundtjänst.

Vit retursedel

Används vid vanlig retur av hjälpmedel.

Blå retursedel

Används då hjälpmedlet ska till specifik person på CFH.

Grön retursedel

Används då hjälpmedlet är oanvänt då det skickas tillbaka.

Röd retursedel

Används då ett hjälpmedel skickas in för reparation. Ska vara uppmärkt med aktuellt arbetsordenummer.

Orange retursedel

Används då hjälpmedlet är inblandat i ett reklamations- eller avvikelseärende.

avvikelselappweb.png

 

 

Hjälpmedel som utsatts för smitta

Hjälpmedel som utsatts för smitta ska behandlas olika vid returtagning av dessa.

Blodsmitta och multiresistenta bakterier

Vid blodsmitta och multiresistenta bakterier ska ingen anmälan göras till CFH utan hjälpmedlet ska rengöras enligt vanlig rutin innan det lämnas för retur.

Ohyra/Skadedjur

När hjälpmedel utsatts för angrepp av ohyra/skadedjur kontaktas CFH:s kundtjänst. Om hjälpmedlet kan skickas tillbaka med de vanliga turbilarna eller inte meddelas av kundtjänst vid anmälan.

Kundtjänst kan uppmana förskrivaren att ombesörja den fysiska skrotningen i de fall då det är möjligt.

Vägglöss

Hjälpmedel som drabbats av vägglöss ska hanteras på särskilt sätt. Det kan bli aktuellt med sanering av hjälpmedlet vilket sköts av externt avtalad firma. Kontakt måste tas med CFH:s kundtjänst. Dessa hjälpmedel får inte skickas med ordinarie transport.

Hemtransport

Inkontinenshjälpmedel

För personer i enskilt boende distribueras inkontinenshjälpmedlen hem mot en transportkostnad av 440 kr för 6 hemtransporter under ett år. Leveranser utöver detta kostar 440 kr per transport.

Inkontinenshjälpmedel kan även hämtas ut på Centrum för hjälpmedel.

Övriga hjälpmedel

Vissa hjälpmedel kan transporteras till patientens adress. Det kostar 220 kr per tillfälle (ej per hjälpmedel) och faktureras av oss cirka 1 månad efter transporten.

 • Arbetsstol
 • Badlyft
 • Fristående toaförhöjning
 • Gåbord
 • Gåstol
 • Helramp
 • Hygienstol med drivhjul
 • Manupeder/Motomeder
 • Rollatorer RA- eller gåbordsöverdel
 • Rullstol
 • Ståstöd
 • Sulky
 • Sängryggstöd
 • Tippbräda

Felanmälan.jpg

Centrum för hjälpmedel utför service och reparationer på hjälpmedel som ägs av Region Örebro län.

Du kan hjälpa en patient att göra en felanmälan på flera sätt:

 • genom att kontakta kundtjänst
 • genom att göra en felanmälan i webSESAM

Patienten kan även själv göra en felanmälan via "dina e-tjänster" på 1177.se

 

Avgift tas ut vid service, reparation eller installation.

Det gäller vid:

 • patientbesök hos tekniker
 • när hjälpmedlet hämtas av/lämnas in till Centrum för hjälpmedel för service, reparation eller installation
 • när du som förskrivare byter ut ett eller flera drivhjul vid punktering eller byte till massiva däck på manuell rullstol

Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen serviceavgift. Avgift utgår inte heller vid garantiärenden.

Ingår ej i högkostnadsskyddet.

En del patienter har ingen möjlighet att själv, eller med hjälp av annan, ta sig till CFH för att få en punktering lagad. Då kan du som förskrivare hjälpa patienten genom att förskriva ett nytt drivhjul i webSESAM. För bytet ska patienten betala en serviceavgift.

Så här gör du

1. Tala om för patienten att lagningen/bytet innebär en kostnad. Kostnaden är per tillfälle, inte per hjul.

2. Logga in på WebSESAM och titta på patientens hjälpmedelsbild. Där syns artikelnummer på de drivhjul som är kopplade som komponenter på den manuella rullstolen. Alternativt titta i rullstolens orderguide för att hitta rätt artikelnummer.

3. Lägg en förskrivning. Förskrivningen ska innehålla artikelnummer för både hjul och serviceavgift.

4. Hjulet/hjulen som ska repareras/bytas skickas i retur med Turbilen till CFH.

5. Faktura skickas per post till patienten.

Artikelnummer Benämning Pris
59849 Avgift för service, installation och reparation 110 kronor

Öppettider

Måndagar 10:00-12:00

Tisdagar 13:00-15:00

Öppettider

Tisdagar 09:30-11:30

Tisdagar 12:30-14:00

Torsdagar 09:30-11:30

Torsdagar 12:30-14:00

Centrum för hjälpmedel erbjuder rollatorservice på olika platser i länet. Våra hjälpmedelstekniker åker ut till exempelvis serviceboenden och dagliga verksamheter och erbjuder service av rollatorer.

Du ordnar lokal och bjuder på fika.

Kontakta tekniker med din bokningsförfrågan.

CFH utför Förebyggande underhåll (FU) på elrullstolar enligt EU:s förordning 2017/45 om medicintekniska produkter (MDR).

När det är dags för FU informeras patienten först per brev innan tidbokning sker via telefon. Till patient använder vi oss av begreppet "Besiktning" då det bättre beskriver vad som görs med elrullstolen. Besiktning samt transport med CFH:s turbilar ingår i abonnemangsavgiften.

Patienten får två val för hur besiktningen sker

 1. Inlämning i Örebro eller Karlskoga
  Patienten kommer själv in med elrullstolen och väntar medan elrullstolen besiktas.
 2. Upphämtning av elrullstol
  Elrullstolen hämtas och lämnas av CFH:s ordinarie transporter och patienten får lämna ifrån sig elrullstolen i 3-7 dagar.

Resultat av besiktningen

Om elrullstolen har fel som av säkerhetsskäl behöver åtgärdas eller fel som ingår i leverantörens garantiåtgärdande kommer det att bokas in en reparationstid. Omfattas reparationen av garantin är den kostnadsfri. Är det inte garantifel kommer patienten att faktureras en serviceavgift.

Om ett hjälpmedel går sönder på en lördag, söndag eller helgdag och patienten inte klarar nedanstående aktiviteter i hemmet:

 • självständig förflyttning för att kunna äta, ta sig till och från sängen eller klara toalettbesök
 • lägesförändring i rullstol eller med elsängryggstöd i säng

Jourhavande tekniker hjälper också till vid fel på EP-larmsövervakning.

 

Jourhavande tekniker

10.00 - 14.00 lördag, söndag eller helgdag

Hjälpmedel som är förskrivningsbara läggs vanligen direkt av förskrivaren i systemen webSESAM eller LMN. Men i vissa fall kan inte förskrivningen gå till på det viset. Under respektive rubrik nedan ser du hur du då ska göra istället.

Läs mer om förskrivningsrätt i webSESAM.

Läs mer om förskrivningsrätt i LMN.

Vissa av våra hjälpmedel är inte förskrivningsbara i webSESAM eller LMN. Dessa förskrivs genom blankettförskrivning eller kontakt med hjälpmedelskonsulent.

När det finns medicinska skäl, där utredning och utprovning visar att det upphandlade sortimentet inte tillgodoser patientens hjälpmedelsbehov, kan en särskild förskrivning göras. En förskrivning skickas in där avsnittet om särskild dispensansökan fylls i. I ansökan ska den medicinska orsaken framgå. 

Kontinenssamordnare bedömer ansökan utifrån ett patient- och samhällsekonomiskt perspektiv och godkänner eller avslår ansökan.

Några av våra hjälpmedel inom kognition och kommunikation är inte fysiska utan digitala produkter. Dessa digitala produkter har licenser eller aktiveringskoder. Licensnycklar och aktiveringskoder lagras på individen i webSesam. 

Leverans

Licensnycklar och aktiveringskoder levereras via e-post till förskrivare.

Molntjänst kopplad till hjälpmedel

Några av de hjälpmedel som lånas av Centrum för hjälpmedel kan kopplas mot molntjänst. Vissa hjälpmedel behöver molntjänst för att fungera.
En molntjänst kan ägas av en tredje part.

CFH har tagit fram en kort information om vad som gäller med hjälpmedel som kopplas mot molntjänst.

Kognition

Produkter inom kognition har en grundlicens som gäller i 3 år. Licensen kan återanvändas och kan därför vara giltig en kortare tid hos patient. Licensens utgångsdatum går att se i hårdvaran den är installerad i.

Patienten får en notis om att licensen kommer att gå ut 3 månader, 3 veckor och 3 dagar innan licensen går ut. 

Kommunikation

Det finns en produkt inom kommunikationsområdet som är tidsbegränad – Widgit Online. Den förskrivs för 3 år. Licensens utgångsdatum går att se under Inställningar – Abonnemang när man är inloggad på sitt konto.

Kognition

När en förlängning behövs där licensen är i MEMOplanner eller HandiOne ska hårdvaran kontrolleras. Är det en glipa mellan fram- och bakstycke eller om skärmen flimrar/ändrar färg på något ställe, kontakta då Centrum för hjälpmedel snarast för mer information om hantering av hårdvaran.

Vid förlängning av kognitiv produkt skickas blankett Förskrivning av kognitiva hjälpmedel, digitala licenser in till Centrum för hjälpmedel.  Hjälpmedelskonsulent meddelar förskrivare när licensen är förlängd. Handläggningstiden är cirka en vecka.

Kommunikation

När abonnemanget för Widgit Online går ut lägger förskrivare en ny beställning på Widgit Online i webSesam. Med den nya aktiveringskoden aktiveras samma konto som använts tidigare. Ett Widgit Online-konto kan ligga vilande i som längst två år utan att material försvinner.

Retur av licens

När ett hjälpmedel inte längre behövs ska det lämnas tillbaka, detta gäller även digitala produkter. Kontakta kundtjänst på Centrum för hjälpmedel när en digital produkt ska returtas. 

Drivaggregat finns i två utföranden, de som patienten själv kör och de som patienten blir körd med. De som patienten själv kör förskrivs genom konsultation och de som patient blir körd med förskrivs genom särskilt framtagen förskrivningsblankett.

En del personliga hjälpmedel ingår inte i det subventionerade hjälpmedelssortimentet. Dessa hjälpmedel tillhandahålls genom försäljning utifrån förskrivning och provas ut av kompetenta förskrivare.

Dynor kan lagerflyttas till delförråd så att olika modeller och höjder på dynorna kan provas innan förskrivning. Det är först vid förskrivning som en faktura utgår till patienten.

Ångerrätt

Patienten har 14 dagars ångerrätt från den dagen patienten tar emot dynan. För att kunna nyttja ångerrätten ska dynan vara i oanvänt skick. Information med retursedel medföljer varje dyna vid leverans.

Försäljning till utomlänspatient

Vid förskrivning av förhöjande dyna eller kildyna till utomlänspatient är det patientens hemregion som faktureras för förskrivningen. Använd blankett för förskrivning.

Förskrivaren kan beställa varuprover från avtalade leverantörer.

När förskrivning görs från en av Region Örebro läns vårdcentraler betalar patienten kostnaden för hjälpmedlen i kassan vid besöket.

Vid förskrivning från andra enheter ska ett betalningsunderlag skickas in till Centrum för hjälpmedel i samband med förskrivningen.

Den enkla duschpallen Edge kan förskrivas genom försäljning till patient.

Se mer information och pris på sidan 6 i sortimentsöversikten för hygienhjälpmedel.

Innan du förskriver hjälpmedel till patient som bor i annan region behöver du tänka på följande:

 • Hemregionen faktureras alltid för de hjälpmedel som förskrivs.
 • Hjälpmedel som fordrar avancerad service och underhåll ska förskrivas av hemregionen. Detta gäller även de hjälpmedel som kräver installation, som måste anpassas med hänsyn till berörd persons bostadsförhållanden eller vardagliga miljö i övrigt.
 • Oavsett värdet på hjälpmedel ägs de av hemregionen.

Kontakt med hemregion

I de fall hjälpmedel, inklusive tillbehör, till en utomlänspatient beräknas överstiga 10 000 kr ska förskrivningen ske i samråd med hjälpmedelsverksamheten i hemregionen.

Blir kostnaden lägre än 10 000 kr måste inte kontakt tas för godkännande av hjälpmedelsverksamheten på patientens hemort.

Faktureringsadress

Eftersom förskrivningen innebär att hemregionen ska faktureras är det viktigt att uppgifter om faktureringsadress och Referens-id fyllas i på förskrivningsblanketten.

Gömda och andra personer som saknar tillstånd att vistas i landet ska få sjukvård och tandvård som inte kan vänta, till samma patientavgifter som asylsökande. Det samma gäller för hjälpmedel.

Förskrivning till asylsökande

Förskrivning görs genom pappersförskrivning. Patientens LMA-kortsnummer anges på förskrivningsblanketten.

Saknas delar av personuppgifterna sker förskrivning genom telefonkontakt med Centrum för hjälpmedels kundtjänst. Patienten kan då inte läggas upp som hjälpmedelsanvändare i webSESAM eller LMN. Hjälpmedlen förskrivs på aktuellt delförråd istället.

Förskrivning vid skyddad identitet och till gömda eller papperslösa patienter

Förskrivning sker genom telefonkontakt med Centrum för hjälpmedels kundtjänst. Patienten kan inte läggas upp som hjälpmedelsanvändare i webSESAM eller LMN. Hjälpmedlen förskrivs på aktuellt delförråd istället.

Enligt Socialstyrelsen föreskrift om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS2021:52) är det vårdgivaren som bedömer kompetens och utser vem som ska förskriva och lämna ut medicintekniska produkter. En vårdgivare kan till exempel vara en region, en kommun eller privat vårdgivare som jobbar på uppdrag av kommunerna eller regionen. 

Vårdgivaren ansvarar för att de yrkeskategorier som utses till förskrivare har den utbildning och kompetens som krävs samt ansvarar att utsedd förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen. För olika hjälpmedels-/produktgrupper krävs olika yrkeskompetens, vilken framgår i respektive riktlinje och kriterier.

Förskrivningsrätten ingår i tjänsten och vid ändring till annan tjänst upphör förskrivningsrätten.

Ansökan, registrering om förskrivningsrätt

Registreringen av förskrivningsrätten ser olika ut beroende av vilken typ av hjälpmedel du ska förskriva.

Dessa hjälpmedel förskrivs i systemet webSESAM och för att få tillgång till webSESAM krävs följande.

Dessa hjälpmedel förskrivs i systemet Sesam LMN och för att få tillgång till Sesam LMN krävs följande.

I Region Örebro län kan legitimerad vårdpersonal: läkare, barnmorska, distriktssköterska, sjuksköterska, sjukgymnast, biomedicinsk analytiker och lymfterapeut med anställning inom offentlig och privat regionfinansierad vård eller inom kommunal vård och omsorg, vara förskrivare. 

Du som blivit utsedd av chef att bli förskrivare bör gå socialstyrelsens webbaserade utbildning "Förskrivning av hjälpmedel".

Chef hos vårdgivaren ska ansöka om förskrivningsrätt för den anställde. Förskrivningar som görs utan registrerad förskrivningsrätt debiteras vårdgivaren.

Chef hos vårdgivaren ska ansöka om förskrivningsrätt för den anställde.

Återtagandet gäller när patient inte vill/vägrar lämna tillbaka elrullstolen.

I återtagandeprocessen kan det vara bra att förskrivaren arbetar tillsammans med en kollega. För att inte skada en vårdrelation kan det också bli aktuellt att en annan kollega blir handläggare av ärendet. Även personal från CFH (Kundtjänst, Hjälpmedelskonsulent på HME) kan delta i processen med rådgivning på telefon eller vid hembesök. I processen ansvarar CFH och förskrivare för olika delar.

Utredning

Förskrivaren utreder nuvarande situation tillsammans med patienten.

Exempel på orsaker till varför återtagande kan vara aktuellt
 • Bristande förvaring
 • Används ej
 • Behovet har upphört, uppfyller inte längre kriterier för förskrivning
 • Misskötsel
 • Missbruk (alkohol eller andra droger)
 • Framförs ej på säkert sätt
 • Utnyttjas av andra än den som fått den förskriven
 • Försämrat hälsotillstånd (exempelvis demens, stroke, kognitiv svikt)
Faktorer att ta hänsyn till vid beslut om återtagande

Vad innebär ett beslut om återtagande för patientens livssituation, att inte längre ha tillgång till elrullstol för sin förflyttning utomhus?

 • Behöver patienten andra hjälpmedel
 • Minskar aktivitetsnivån
 • Ökar hemvårdsbehovet
 • Påverkas ekonomin

Planering

En plan upprättas och tydliggörs för patienten där det framgår hur förskrivaren vill gå vidare med ärendet. Det kan vara att:

 • patienten behöver nya strategier för att hantera sin vardag utan elrullstol
 • göra en ny bedömning, till exempel ny körförmågebedömning ihop med kognitiv kartläggning
 • samverka och ha dialog med patients läkare om sina observationer och bedömningar
 • inhämta nytt läkarutlåtande

CFH kan vara ett stöd i processen genom rådgivning och som deltagande part vid exempelvis hembesök.

Beslut

Handläggande förskrivare beslutar att förskrivning av elrullstol ska upphöra/dras tillbaka.

Förskrivare meddelar:

 1. Patient om beslut om återtagande samt hur återlämning kan ske
 2. CFH:s kundtjänst via telefonsamtal om beslut om återtagande

Handläggande förskrivare har fattat beslut att förskrivning av elrullstol ska upphöra/dras tillbaka och meddelar patient och CFH detta.

Kundtjänst startar ett diarieärende och arbetar utifrån en checklista.

 1. En kommentar om förskrivarens beslut läggs på patientbilden i Sesam2.
 2. Brevet "Information om beslut återtagande elrullstol" skickas till patient. Patienten får information om när elrullstolen senast ska var återlämnad till CFH.
 3. Kundtjänst kontaktar patient efter 10 dagar för bokning av transport.
 4. Om aviserat sista datum för återlämning passaras ansöker CFH om handräckning från Kronofogden. om patienten som vägrar lämna ifrån sig rullstolen också är en fara för sig själv eller andra vid användandet av elrullstolen görs ansökan om särskild handräckning.

Enkla hjälpmedel är egenansvarsprodukter som du som förskrivare eller någon annan inom vården kan rekommendera till en patient. Egenvårdsprodukter bekostas inte av regionen eller kommunen. Egenvårdsprodukter kan finnas att köpa på den öppna marknaden men några produkter kan också säljas till patienten. Patienten bedömer själv nyttan av hjälpmedlet utifrån dina råd och rekommendationer.

Genom Centrum för hjälpmedel kan du ha tillgång till flera olika enklare hjälpmedel på det lager/förråd som du har tillgång till i din tjänst.

Förhöjande dynor och kildynor och kompressionsstrumpor säljs genom förskrivning. Läs mer om förskrivning genom försäljning.

Det finns regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som medtas vid flytt inom Sverige. Du kan läsa dem här på Sveriges kommuner och regioners (SKRs) hemsida.

Övertagande av hjälpmedel vid flytt

Förfrågan om övertagande ska skickas från den huvudman patienten lämnar. Mottagande huvudman har sedan 60 dagar på sig att avgöra om man vill överta patientens hjälpmedel eller inte.

Vid flytt ska man eftersträva att patienten inte blir utan hjälpmedel. Riktlinjer och kriterier för hjälpmedelsförskrivning samt upphandlat sortiment skiljer sig åt i Sverige. Det påverkar vilka hjälpmedel som kan tas med. Specialanpassade hjälpmedel bör i möjligaste mån medtas. 

Det är en fördel om flyttärendet är grundat på överrapportering och kontakt mellan förskrivare på respektive ort.

Fast installerade hjälpmedel omfattas inte av flyttrutinen då det förutsätts att dessa ej tas med vid flytt. 

Om du som förskrivare blir kontaktad av en patient som berättar att den ska flytta gör du så här:

 1. Stäm av med patienten vilka hjälpmedel hen önskar ta med sig. Använd hjälpmedelslistan i Websesam som underlag
 2. Fyll i önskade hjälpmedel på blanketten "Hjälpmedelslista" och skicka den till: Centrum för hjälpmedel, Ekonomiavdelningen, Box 1613, 701 16 Örebro
 3. De hjälpmedel patienten inte önskar ta med sig lämnas i retur
 4. Centrum för hjälpmedel återkopplar till dig vilka hjälpmedel som mottagande huvudman vill ta över
 5. Kontakta förskrivare i mottagande län för överrapportering

 

Kontakt

Lars Kälvemark

Hjälpmedelskonsulent i kundtjänst

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 juni 2024