Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbildningar inom försäkringsmedicin

Det är viktigt att den som arbetar med försäkringsmedicinska frågeställningar har den kompetens som behövs för detta arbete.

Regionens utbildningar till vårdpersonal

  • Basutbildning för AT/BT-läkare, ST-läkare samt rehabiliteringskoordinatorer
  • Utbildning för sköterskor i telefonrådgivning

Här kan du logga in i Region Örebro läns utbildningsportal.

Försäkringsmedicinsk sakkunniga läkare kan vid behov bistå med ytterligare utbildningsinsatser.

Webbutbildningar inom försäkringsmedicin SKR 

SKR har utvecklat flera vägledningar för planering av utbildningar inom försäkringsmedicin, två webbutbildningar i försäkringsmedicin samt en introduktion. SKR har också tagit fram material och stöd som regionerna kan använda i sin utveckling av funktionen för koordinering.

Vägledning, utbildning, försäkringsmedicin

Utbildningsmaterial och stöd koordineringsinsatser

Regionen har tecknat regionlicens för AT/BT- och ST-utbildningen samt utbildningen för Rehabiliteringskoordinering. Det innebär att hela organisationen, dvs. även vårdgivare som har avtal med regionen får obegränsad tillgång till utbildningen.

Här kan du logga in i Region Örebro läns utbildningsportal

Region Stockholm (öppna kurser)

Din hjälp i konsten att sjukskriva

Tar bland annat upp medikalisering, jämställdhet och jobbet som risk- eller friskfaktor, DFA-kedjan & rehabiliteringskedjan.

Din hjälp i konsten att sjukskriva

Arbetsanpassning – dialogseminarium 2023-09-05

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2023