Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Update of the No Touch-technique to Harvest the Saphenous Vein for CABG-Surgery

Last updated: Thursday, October 26, 2017