Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nationella BKT-gruppen ansvarar för innehållet i filmerna nedan. Följande har deltagit vid dess produktion:
Dan Sevonius (huvudansvarig)
Agneta Montgomery, Maria Nordström, Stefan Acosta, Claes Rudberg, Antoni Zawadzki, Stefan Redéen, Yucel Cengiz, Else Ribbe och Ann-Cathrin Moberg Hägvall


Öppen kirurgi

Introduktion

Handtvätt och sterilomklädning

Operationsinstrument

Knytteknik

Suturteknik

Arteriotomi o raphi

Syntetpatch

Bukvägg i modell o Sundsvallsfilmen

Mesokörtel dissektion

Tarmanastomos end-to-end

Tarmanastomos side-to-side

Laparoskopisk kirurgi

Introduktion

Storz laparoskopistapel

Olympus laparoskopistapel

Laparoskopi instrument

Laparoskopisk troacarer

Kamera o optik

Öppen portsättning

Laparoskopisk portsättning

Pärlplockan

Repracet

Handsk klippet

Klips och kolangiografi

Appendektomi

Last updated: Thursday, February 14, 2013