Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Pulmonary emboli (patient 2:1, PLAX)

(Right ventricle)

Last updated: Thursday, January 28, 2021