Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Restrictive, elevated filling pressure, decreased LV-function (patient 3 )