Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Thrombosis in the right ventricle (severe pulmonary embolism) (patient 2)

Embolism / thrombosis

 

Last updated: Thursday, July 2, 2015