Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

(Aortic dilatation, dissection, sinus valsalva aneurysm)