Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Dokument och länkar

Här finns ytterligare information som berör PTP-tjänstgöring för psykologer.

Contacts

Bitr Verksamhetschef Utbildningscentrum

Rebecca Borg

Studierektor

Berit Eriksson

Utbildningsledare, studierektor

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 24, 2022