Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Ansök om legitimation som psykolog

För att få din legitimation som psykolog ska du ansöka hos Socialstyrelsen. Det här ska du tänka på.

Efter avslutad PTP-tjänstgöring bedömer din handledare om du uppfyller kraven för att arbeta självständigt som psykolog och utfärdar PTP-intyg.

Du kan därefter ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation som psykolog.

Bifoga till din ansökan:

  • PTP-intyg
  • Kopia av ID
  • Examensbevis från psykologprogrammet
  • Tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren

Läs mer och ansök om legitimation.

Contacts

Bitr Verksamhetschef Utbildningscentrum

Rebecca Borg

Studierektor

Berit Eriksson

Utbildningsledare, studierektor

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 19, 2021