Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

PTP-program

Som PTP-psykolog är du välkommen att delta i vårt PTP-program. Programmet erbjuder kompetensutveckling i form av seminarier, föreläsningar och studiebesök och ger även möjlighet till social gemenskap.

Vi har ambitionen att erbjuda ett PTP-program med hög kvalitet och vi rekommenderar att du prioriterar att delta under din tjänstgöring. Programmet har öppen intagning vilket innebär att du kan påbörja det samtidigt som din PTP-tjänstgöring startar.

Aktuellt program

Två gånger per år, i mars och september, hålls en introduktion som riktar sig till PTP-psykologer, handledare och chefer. 

Här finns aktuellt program för PTP-programmet:

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till PTP-programmet genom att kontakta studierektor Maria Fjällhed. Efter din första anmälan behöver du inte anmäla dig på nytt till varje utbildningstillfälle utan endast meddela om du får förhinder att delta.

Contacts

Studierektor

Maria Fjällhed

Psykolog, studierektor

Did the content help you?

Last updated: Thursday, November 23, 2023