Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Riktlinjer och dokument rörande AT

Överst i listan nedan hittar du dokument från Regionen. Längre ner på sidan finns nationella dokument som t e x medsittningsmallen från KI och socialstyrelsens målbeskrivning och tjänstgöringsbok för AT.

14
March
2023

AT-seminarium Försäkringsmedicin

Tuesday 14 March - Friday 15 March 2024

23
April
2024

AT-seminarium Palliativ vård

Tuesday 23 April 2024

25
April
2024

Ledarskap och genus 25-26 april 2024

Thursday 25 April - Friday 26 April 2024

Visa alla

Contacts

AT-samordningsgrupp

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 16, 2024