Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Myelom - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder myelom enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Följande fynd ska föranleda misstanke om myelom, förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring:

 • skelettsmärtor (ofta rygg eller bröstkorg/revben)
 • patologiska frakturer, t.ex. kotkompressionsfrakturer, hotande tvärsnittslesion
 • anemi
 • hyperkalcemi
 • polyneuropati eller rizopati
 • njursvikt
 • hög SR
 • osteoporos hos män och premenopausala kvinnor
 • återkommande bakteriella luftvägsinfektioner.

Vid misstanke ska följande prover tas:

 • blodstatus (Hb, LPK, TPK)
 • elektrolytstatus inklusive P-albumin, P-kalcium (eller joniserat Ca) och P kreatinin
 • fraktionerade proteiner i serum och urin (t.ex. U-elektrofores och S elektrofores). Fria lätta kedjor i serum (S-FLC) kan ersätta fraktionerade proteiner i urinen. 

Observera: Vid symtomgivande hyperkalcemi, akut njursvikt och hotande tvärsnittslesion ska specialistvården omgående kontaktas på telefon.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid något av följande, oavsett symtom:

 • M-komponent IgG eller IgA i serum > 15 g/l
 • M-komponent IgD eller IgE i serum oavsett storlek
 • monoklonala lätta kedjor i urinen > 500 mg/dygn
 • S-FLC kvot (involverad lätt kedja/icke-involverad lätt kedja) > 100 (involverad lätt kedja måste vara > 100 mg/l)
 • histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för plasmacellsmalignitet
 • fynd vid bilddiagnostik talande för plasmacellsmalignitet.

Välgrundad misstanke föreligger även vid

 • minst ett av följande provsvar:
  • hypogammaglobulinemi
  • M-komponent i serum eller urin (ej IgM)
  • patologisk S-FLC-kvot
 • tillsammans med minst ett av följande symtom förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring:
  • anemi
  • njursvikt
  • hyperkalcemi
  • skelettengagemang enligt ovan (se Misstanke, ovan)

Patienter med M-komponent som inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke ska utredas enligt ordinarie rutiner. 

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 11 11

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Om du vill diskutera med en läkare eller fråga något innan du skickar iväg en remiss finns en hematologkonsult att ringa. Hit kan du även höra av dig om du vill ha hjälp med handläggning.

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • företagen utredning
 • allmäntillstånd och samsjuklighet,
 • tidigare sjukdomar och behandlingar,
 • läkemedel,
 • social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Med sekt hemat, USÖ
 • Märk remissen: SVF myelom
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF myelom"
 • Remissen ska faxas samma dag

Fax dagtid: 019-602 12 89

Ring koordinator och meddela patientuppgifter, 019-602 23 19, alt. kontakta MVA vid koordinators frånvaro, 019-602 31 26 el. 019-602 21 53.

Fax helg + övrig tid: enligt överenskommelse med hematologkonsult.

Telefonnummer

019-602 17 68

Texttelefon

019-670 25 78

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:00-14:30

Fredagar 07:00-12:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-15:00

Fax

019-602 45 80

Postadress

Verksamhetsområde medicin
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Ledtider för nationell uppföljning

Patienter med symtomgivande hyperkalcemi, akut njursvikt och hotande tvärsnittslesion ska handläggas omgående. Nedanstående ledtider gäller övriga patienter.

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen.

Från Tid Till
Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling, läkemedel eller strålbehandling (symtomatiskt myelom) 20 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling, palliativ symtomlindrande* 15 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling, aktiv exspektans** (asymtomatiskt myelom) 15 kalenderdagar

 

*När beslut tas om att inte ge tumörspecifik behandling utan enbart palliativ symtomlindrande behandling avslutas det standardiserade vårdförloppet med koden Start av första behandling, palliativ. Behandlingsbeslutet tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt. De symtomlindrande insatserna bör dock inledas redan under utredningen.

**Behandlingen ”exspektans” används för patienter där palliativ tumörspecifik behandling (kirurgi, strålbehandling eller läkemedelsbehandling) kan bli aktuell men där behandlingen kan avvakta till dess att patienten får symtom från tumören som kräver symtomlindring. Behandlingsbeslutet tillsammans med patienten ska anges som mätpunkt.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 oktober 2023