Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Akut lymfatisk leukemi - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder akut lymfatisk leukemi (ALL) enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Följande fynd utan rimlig förklaring ska föranleda misstanke (enskilt eller tillsammans):

 • nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla
 • blåmärken eller blödningstendens 
 • infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än 2 veckor).

Misstanke ska föranleda snar kontroll av:

 • blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar
 • fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
 • om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • omogna vita blodkroppar i perifert blod (t ex. blaster eller promyelocyter)
 • anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring
 • avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus.

Observera: Vid påverkat allmäntillstånd eller alarmerande provsvar ska hematologjour eller motsvarande kontaktas omedelbart för akut bedömning.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 11 11

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Om du vill diskutera med en läkare eller fråga något innan du skickar iväg en remiss finns en hematologkonsult att ringa. Hit kan du även höra av dig om du vill ha hjälp med handläggning.

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*­:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • företagen utredning
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • ­tidigare sjukdomar och behandlingar
 • ­läkemedel (särskilt trombocythämmare och antikoagulantia)
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Med sekt hemat, USÖ
 • Märk remissen: SVF AML blodcancer
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF AML blodcancer"
 • Remissen ska faxas samma dag

Fax dagtid: 019-602 12 89

Ring koordinator och meddela patientuppgifter, 019-602 23 19, alt. kontakta MVA vid koordinators frånvaro, 019-602 31 26 el. 019-602 21 53.

Fax helg + övrig tid: enligt överenskommelse med hematologkonsult/mellanjour.

Telefonnummer

019-602 17 68

Texttelefon

019-670 25 78

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:00-14:30

Fredagar 07:00-12:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-15:00

Fax

019-602 45 80

Postadress

Verksamhetsområde medicin
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Ledtider för nationell uppföljning

Patienter med påverkat allmäntillstånd, blödningsproblematik eller infektioner och samtidigt hög sannolikhet för akut leukemi ska handläggas omgående. Nedanstående ledtid gäller övriga patienter.

Från Till Tid
Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling 9 kalenderdagar

Ovanstående ledtid gäller såväl kurativ som palliativ behandling.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 oktober 2023