Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Patientrapporterade mått (PREM)

Ett sätt att öka patienters delaktighet inom vården är att ta tillvara på patienters åsikter och upplevelser. I Sverige görs det på flera sätt, bland annat via det som kallas PREM.

Här kan du se resultat från Region Örebro läns patienter under de senaste åren. Resultatet visar patienternas erfarenhet av att utredas inom standardiserade vårdförlopp.

Informationen samlas in i samarbete med nationell patientenkät vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2023