Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och lymfom - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder kronisk lymfatisk leukemi och lymfom enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Följande kan föranleda misstanke:

 • en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning*
 • palpabel mjälte
 • feber mer än 38 grader utan annan förklaring, t.ex. infektion
 • oavsiktlig viktnedgång
 • uttalade nattsvettningar.

* Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos > 10 x 109/L.

Vid klinisk misstanke om lymfom eller KLL, t.ex. vid ovanstående symtom, ska följande kontrolleras:

 • blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter)
 • fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
 • vid förstorade lymfkörtlar: bedömning av om det finns annan förklaring, t.ex. infektion, vaccination, genomgången operation, sår.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring*
 • palpabel mjälte, utan annan förklaring
 • lymfocytos i differentialräkning (> 10 x 109/L)
 • M-komponent IgM > 10 g/l
 • misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredning
 • misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning.

* Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos > 10 x 109/L.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till onkologiska kliniken, USÖ enligt standardiserat vårdförlopp.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Dagjoursläkare på onkologen söks via växeln.

Telefonnummer

019-602 19 51

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-14:00

Telefonnummer

019-602 21 67

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-14:00

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*:

 • vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och utredningsfynd
 • symtomduration
 • allmäntillstånd och övriga sjukdomar
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Onkologiska kliniken, USÖ
 • Märk remissen: SVF, KLL/Lymfom
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen: "SVF, KLL eller Lymfom"?
 • Remissen faxas eller rörpostas till Onkologiska kliniken, USÖ.

Fax: 019-10 17 68
Rörpost: 820

Vid frågor eller tveksamheter kontaktas koordinator på onkologen

Telefon 019-602 19 51, 602 21 67 (019-602 20 53)

Dagjoursläkare på onkologen söks via växeln.

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-15:00 - + dag före helg

Fax

019-10 17 68

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Ledtider för nationell uppföljning 

Följande ledtid används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen.

Från Till Tid
Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling, strålbehandling 37 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling,
läkemedel, lymfom
31 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling,
läkemedel, KLL
35 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling,
aktiv exspektans
(sammanfaller med behandlingsbeslut)
26 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke ”Start av första behandling, annan”: Beslut tillsammans med patienten om att fortsätta utredningen utanför SVF när PAD visar indolent lymfom. 26 kalenderdagar


Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling. För det fåtal patienter där enbart symtomlindrande palliativ behandling är aktuell, avslutas vårdförloppet i samband med behandlingsbeslutet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 oktober 2023