Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Diagnosen ställs genom påvisande av Bortetella pertussis DNA i luftvägsprov, genom isolering av Bordetella pertussis i luftvägsodling, eller vid anikroppsreaktion tydande på aktuell infektion i 2 blodprov.

Ge patienten information om kikhosta inklusive hur det smittar. Antibiotika kan ges i tidigt stadium för att lindra sjukdom, till vissa grupper (till exempel vid sen graviditet), eller för att minska smittspridning till eventuella spädbarn i familjen. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Inga specifika.

Smittspårning

Viktigt att fråga om kontakt med spädbarn eller gravida inom eller utanför familjen. Spädbarn ( under 6 månader) som kan ha varit exponerade skall erbjudas profylax. Frikostig provtagning på patienter med symtom.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Kikhosta omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021