Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

STI - Sexuellt överförbara infektioner

Information smittspårning när det gäller sexuellt överförbara infektioner

Anmälan till smittskyddsläkaren

SmiNet

Central smittspårning

Smittspårning

Information om smittspårning och behandlande läkares ansvar för respektive sjukdom hittar du i vår lista över smittsamma sjukdomar.

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Klamydia, handläggning av positivt fynd av sexuellt överförd klamydia

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 oktober 2022