Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

STRAMA

Antibiotika ska användas rationellt och i rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 maj 2024