Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vårdcentralen har ansvar för samverkan med Smittskydd Region Örebro län. Detta innebär bland annat att vårdcentralen skall vara Smittskyddsenheten behjälpliga vid utbrott av smittsamma sjukdomar.

Vid utbrott, ex. matförgiftning, skall provtagning erbjudas av vårdcentralerna. Remittent är alltid läkare på Vårdcentralen. Prov som oftast tas vid okänd smitta är analys av bakterier, virus och parasiter i faeces (Faeces-odling, Gastroenteritvirus PCR och Parasiter i faeces PCR). Provtagning i samband med smittspårning skall sändas för analys till av Regionen anvisade laboratorier.

Vid de tillfällen då Smittskyddsenheten har information om vilken/vilka patienter som berörs informeras Vårdcentralen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 februari 2022