Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om difteri, inklusive smittvägar (svalg respektive huddifteri). Omedelbar kontakt med infektionsklinik för behandling och fortsatt handläggning samt kontakt med smittskyddsläkare. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

För att säkerställa smittfrihet krävs två negativa odlingar med minst 24 timmars mellanrum. Första prov tas tidigast ett dygn efter avslutad antibiotikabehandling.

Smittspårning

Fråga patienten om vaccinationsstatus, utlandsvistelse (egen eller hos nära kontakt), kontakt med person med sår, svalgsymtom eller kontakt med person i social misär. Frikostig provtagning av misstänkta smittkällor som familjemedlemmar och andra nära kontakter. Vaccination skyddar i första hand mot toxinets effekter, men man kan fortfarande vara bärare och sprida smitta vidare.

Antibiotikabehandling till misstänkta fall och nära kontakter. Angående vaccination se smittskyddsblad för läkare.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange kliniska data, social situation, vaccinationsstatus, smittland, insjukningsdag samt åtgärder kring smittspårning och profylax.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för difterinfektion ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom). 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2021