Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det finns idag finansiering för 90 ST-läkare i allmänmedicin inom Region Örebro län. Utbildningstjänsterna finansieras via Hälsoval och uppdraget är därmed producentneutralt. Hälsoval anställer och finansierar även studierektorstjänsterna för ST i allmänmedicin. I nuläget är två studierektorer anställda på vardera 50 % tjänst.

Vi har idag två föreskrifter och målbeskrivningar som gäller parallellt. De som påbörjat sin ST innan de nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 2021 fortsätter sin ST i enlighet med den äldre föreskriften men får välja att byta till den nyare om de önskar.

Alla som börjar sin ST efter den 1 juli 2021 ska som grundregel följa den nyare regleringen där Bastjänstgöring (BT) ingår som en del av en ST, men vissa grupper kan välja att istället göra sin ST efter de äldre föreskrifterna. De som kan välja SOSFS 2015:8 är följande:

  • Alla som gjort en svensk allmäntjänstgöring (AT).
  • Alla som tillgodoräknar tjänstgöring in i sin ST som är utförd före den 1 juli 2021 och som är av en större omfattning.

Socialstyrelsen har i nuläget inte angivit något bortre datum när det äldre regelverket upphör att gälla.


ST-läkare är legitimerade och arbetar under eget ansvar, men med handledning och regelbunden återkoppling. Det ska finnas rutiner för specialiseringstjänstgöringen i verksamheten så att den kan genomföras med hög och jämn kvalité.

Styrande dokument för ST i allmänmedicin:

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 april 2024