Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Avvikelser beskuren.jpg

För att säkerställa kvaliteten på våra hjälpmedel är det viktigt att en avvikelse eller reklamation görs när kvaliteten brister eller om en olycka är framme.

Det är din uppgift som förskrivare att registrera avvikelsen eller reklamationen samt att skicka in det inblandade hjälpmedlet till Centrum för hjälpmedel.

Avvikelse

  • en negativ händelse, det vill säga en ej förväntad händelse som medfört patient skada
  • ett tillbud, det vill säga en ej förväntad händelse som skulle kunna medfört patient skada

Reklamation

  • fel eller brist på hjälpmedel
  • påpekande av dröjsmål av tjänst eller hjälpmedel

1. Förskriv ett nytt likvärdigt hjälpmedel till patienten

2. Registrera avvikelsen i Platina

3. Fyll i en orange avvikelseblankett

4. Sätt fast blanketten på hjälpmedelet med tejpen märkt "AVVIKELSE"

5. Skicka in hjälpmedlet med den vanliga turbilen till CFH

6. Vi svarar på din avvikelse så fort som möjligt

7. Meddela patienten och eventuella övriga inblandade svaret på avvikelsen

1. Förskriv ett nytt likvärdigt hjälpmedel till patienten

2. Registrera reklamationen i webSESAM

3. Fyll i all information som efterfrågas på en orange avvikelseblankett

4. Sätt fast blanketten på hjälpmedelet med tejpen märkt "AVVIKELSE"

5. Skicka in hjälpmedlet med den vanliga turbilen till CFH

6. Vi svarar på din avvikelse eller reklamation så fort som möjligt

7. Meddela patienten svaret på avvikelsen

Märkning av inblandat hjälpmedel som skickas i retur

Inblandat hjälpmedel som ska skickas tillbaka till CFH behöver kunna kopplas ihop med rätt avvelse/reklamation och behöver därför märkas upp.

Saknar du material för uppmärkning kontaktar du Kundtjänst.

Blanketten som ska fyllas i och sättas på hjälpmedlet ser ut så här:

Blankett för uppmärkning av trasigt hjälpmedel

 

Tejpen som ska användas för att sätta fast blanketten och märka upp hjälpmedlet ser ut så här:

Bild tejp för uppmärkning av trasigt hjälpmedel

1. Förskriv ett nytt likvärdigt hjälpmedel till patienten

2. Registrera avvikelsen/reklamationen i webSESAM

3. Fyll i all information som efterfrågas på en orange avvikelseblankett

4. Sätt fast blanketten på hjälpmedelet med tejpen märkt "AVVIKELSE"

5. Skicka in hjälpmedlet med den vanliga turbilen till CFH

6. Vi svarar på din avvikelse eller reklamation så fort som möjligt

7. Meddela patienten svaret på avvikelsen

 

Märkning av inblandat hjälpmedel som skickas i retur

Inblandat hjälpmedel som ska skickas tillbaka till CFH behöver kunna kopplas ihop med rätt avvelse/reklamation och behöver därför märkas upp.

Saknar du material för uppmärkning kontaktar du Kundtjänst.

Blanketten som ska fyllas i och sättas på hjälpmedlet ser ut så här:

Avvikelselapp.JPG

Tejpen som ska användas för att sätta fast blanketten och märka upp hjälpmedlet ser ut så här:

Avvikelsetejp - bild.jpg

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 april 2021