Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

På Centrum för hjälpmedel bedrivs ett aktivt samverkansarbete gällande hjälpmedel. Samverkan leder till delaktighet, inflytande och insyn i hjälpmedelsutbud och förskrivning i Region Örebro län.

Hjälpmedelsinstitutet (Hi) tog 2013 fram en rapport som beskriver olika samverkansformer mellan regioner (då landsting) och kommuner. Rapporten visar på vilka möjligheter och begränsningar som de olika samverkansformer medför.

Samverkansgrupper

Mötesdatum 2023

23 januari - projektarbete förskrivningsprocess elrullstol

27 februari

15 maj

18 september

20 november

Samverkansansvarig

Michael Söderlind, verksamhetschef Centrum för hjälpmedel

Kristina Luhr, Utvecklingsledare Region Örebro län

Samverkansrepresentanter

Erica Gunnarsson, MAR Örebro kommun

Therese Börjesson, MAR Kumla kommun, södra länsdelen

Anneli Wase, MAR Lindesberg, norra länsdelen

Katarina Olsson, MAR Karlskoga, västra länsdelen 

Elisabeth Damberg, enhetschef HME, Centrum för hjälpmedel

Martin Zakrisson, enhetschef SPRIDA, Centrum för hjälpmedel

Tomas Fürsth, enhetschef Teknik, Centrum för hjälpmedel

Mötesanteckningar

Finns numera i vårt Team på Teams.

Mötesdatum 2023

28 februari

16 maj

19 september

21 november

Samverkansansvarig

Cri Sirsjö, biträdande verksamhetschef Centrum för hjälpmedel

Samverkansrepresentanter

Fanny Pettersson, Lindesbergs lasarett
Siri Edströmer, Karlskoga lasarett
Jonathan Hedlund, Universitetssjukhuset Örebro
Karin Vedin, Universitetssjukhuset Örebro
Liselotte Alexandersson, Vuxenhabiliteringen
Veronica Johansson, Vuxenhabiliteringen

Sortimentsgrupper består av förskrivare från kommun och region och sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent. Gruppen kompletteras ibland med lagerpersonal och hjälpmedelstekniker från Centrum för hjälpmedel. Grupperna träffas cirka två gånger per år.

Sortimentsgrupperna ska:

  • Utarbeta ett hjälpmedelssortiment för Region Örebro län utifrån patienternas behov, avseende funktion, kvalitet, miljö och pris utifrån de kriterier och riktlinjer som är fastställda i Region Örebro län.
  • Diskutera underlag för kravspecifikationer på produkter inför upphandling.
  • Kontinuerligt granska och utvärdera såväl upphandlat sortiment som nyheter på marknaden.
  • Diskutera vilka produkter som kan tas bort ur sortiment

Arbetet i grupperna dokumenteras och publiceras under respektive grupp nedan.

Mötesdatum

4 oktober

Sortimentsansvariga

Arbetsstolar: Erika Nordin

Fjärrstyrda system, larm och hygien: Torbjörn Persson

Sängryggstöd: Pernilla Hedlund

Förskrivarrepresentanter

Norra länsdelen: Annika Kleber

Södra länsdelen: Kajsa Johansson och Marita Andersson

Västra länsdelen: Malin Sirén och Marina Fromell

Örebro kommun: Anna Fransson och Johanna Brandström

USÖ: Anna Rydén och Kristina Nilsson

Mötesdatum

13 april 9.00-12.00

Sortimenstansvarig

Eldrivna rullstolar: Maria Matteusson och Torbjörn Persson

Ramper: Gunnel Karlsson

Förskrivarrepresentanter

Norra länsdelen: Åsa Lindberg och Matilda Waern

Västra länsdelen: Emma Lindgren och Victoria Andersson

Södra länsdelen: Susanne Almstedt och Marie Udd

Örebro kommun: Anneli Berger och Isabelle Wahlström

USÖ: Karin Gustafsson och Anna Arvinder

Mötesdatum

6 september 8.30-10.00

Sortimentsansvarig

Åsa Karlsson

Christina Jendeberg

Förskrivarrepresentanter

Psykiatri, Region Örebro län: Lena Stolphage

Affektivmottagning APÖ, USÖ: Carina Ehn

Karlskoga kommun: Annicka Linder

Barn- och ungdomshabiliteringen: Sofia Gustafsson

Vuxenhabiliteringen: Sanna Lundgren

Örebro kommun: Helena Danielsson

USÖ: Anna Rydén, Reny Andersson

Mötesdatum

20 februari 2023 kl. 14:30-16:00

Sortimentsansvarig

Caroline Evald

Förskrivarrepresentanter

Barnhabiliteringen: Erik Kransmo och Malin Puls Litens

Vuxenhabiliteringen:

Logopedi och foniatri, USÖ: Magdalena Andersson

Logopedimottagningen, Karlskoga lasarett:

Mötesdatum

20 mars 13.00

Sortimenstansvarig

Allround-, komfort- och transportrullstolar: Pernilla Hedlund och Murat Cetin

Aktivrullstolar: Malin Jensen (föräldraledig)

Dynor: Charlotte Carling

Drivvagregat: Malin Jensen och Charlotte Carling

Förskrivarrepresentanter

Norra länsdelen: Jenny Lund

Västra länsdelen: Charlotta Nilsson och Malin Boström

Södra länsdelen: Carina Björnram och Åsa Nilsson

Örebro kommun: Fanny Clasén Nilsfors och Charlotte Nilsson

Vuxenhabiliteringen: Bodil Eriksson

Karlskoga lasarett: Nina Thomsen och Sara Jonsson

Lindesbergs lasarett: Fanny Pettersson

USÖ: Malin Carlestav ersättare Katrine Ejdervik

Mötesdatum

25 september 14:00-15:30

Sortimentsansvarig

Erika Nordin

Förskrivarrepresentanter

Nära vård, RÖL: Lina Jansson, Michaela Funell och Terese Gustafsson

Barn- och ungdomshabiliteringen: Anna Petermann

Vuxenhabiliteringen: Emelie Dalberg Nystedt

Karlskoga lasarett: Ian Eide

Lindesbergs lasarett: Caroline Forsberg

USÖ: Karin Wedin

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 januari 2023