Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

På Centrum för hjälpmedel bedrivs ett aktivt samverkansarbete gällande hjälpmedel. Samverkan leder till delaktighet, inflytande och insyn i hjälpmedelsutbud och förskrivning i Region Örebro län.

Samverkansgrupper

Mötesdatum 2024

26 februari

13 maj

16 september

18 november

Samverkansansvarig

Michael Söderlind, verksamhetschef Centrum för hjälpmedel

Kristina Luhr, Utvecklingsledare Region Örebro län

Samverkansrepresentanter

Erica Gunnarsson, MAR Örebro kommun

Therese Börjesson, MAR Kumla kommun, södra länsdelen

Anneli Wase, MAR Lindesberg, norra länsdelen

Katarina Olsson, MAR Karlskoga, västra länsdelen 

Elisabeth Damberg, enhetschef HME, Centrum för hjälpmedel

Martin Zakrisson, enhetschef SPRIDA, Centrum för hjälpmedel

Tomas Fürsth, enhetschef Teknik, Centrum för hjälpmedel

Mötesdatum 2024

27 februari

14 maj

17 september

19 november

Samverkansansvarig

Cri Sirsjö, biträdande verksamhetschef Centrum för hjälpmedel

Samverkansrepresentanter

Rebecca Åhlgren, Lindesbergs lasarett
Camilla Sjöström, Lindesbergs lasarett
Siri Edströmer, Karlskoga lasarett
Jonathan Hedlund, Universitetssjukhuset Örebro
Karin Vedin, Universitetssjukhuset Örebro
Liselotte Alexandersson, Vuxenhabiliteringen
Otto Lindgren, Vuxenhabiliteringen

Sortimentsgrupper består av förskrivare från kommun och region och sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent. Gruppen kompletteras ibland med lagerpersonal och hjälpmedelstekniker från Centrum för hjälpmedel. Grupperna träffas cirka två gånger per år.

Sortimentsgrupperna ska:

  • Utarbeta ett hjälpmedelssortiment för Region Örebro län utifrån patienternas behov, avseende funktion, kvalitet, miljö och pris utifrån de kriterier och riktlinjer som är fastställda i Region Örebro län.
  • Diskutera underlag för kravspecifikationer på produkter inför upphandling.
  • Kontinuerligt granska och utvärdera såväl upphandlat sortiment som nyheter på marknaden.
  • Diskutera vilka produkter som kan tas bort ur sortiment

Arbetet i grupperna dokumenteras och publiceras under respektive grupp nedan.

Mötesdatum

14 mars

Sortimentsansvariga

Arbetsstolar: Gunnel Karlsson och Emma Erensjö

Fjärrstyrda system, larm och hygien: Torbjörn Persson

Sängryggstöd: Frida Sääksjärvi

Förskrivarrepresentanter

Norra länsdelen: Annika Kleber

Södra länsdelen: Marita Andersson

Västra länsdelen: Malin Sirén och Marina Fromell

Örebro kommun: Anna Fransson och Johanna Brandström

USÖ: Anna Rydén och Kristina Nilsson

Mötesdatum

21 mars 9.00-11.30, CFH konferensrum 1

Sortimenstansvarig

Eldrivna rullstolar: Maria Matteusson och Torbjörn Persson

Ramper: Gunnel Karlsson

Förskrivarrepresentanter

Norra länsdelen: Åsa Lindberg och Matilda Waern

Västra länsdelen: Victoria Andersson

Södra länsdelen: Susanne Almstedt och Marie Udd

Örebro kommun: Anneli Berger och Åsa Svensson

USÖ: Karin Gustafsson och Anna Arvinder

Mötesdatum

september 2024

Sortimentsansvarig

Åsa Karlsson

Christina Jendeberg

Förskrivarrepresentanter

Psykiatri, Region Örebro län: Lena Stolphage

Affektivmottagning APÖ, USÖ: Carina Ehn

Karlskoga kommun: Eva-Lena Ek

Barn- och ungdomshabiliteringen: Sofia Gustafsson

Vuxenhabiliteringen: Sanna Lundgren, Johanna Karlsson

Örebro kommun: Helena Danielsson

USÖ: Anna Rydén, Reny Andersson

Mötesdatum

20 februari 2023 kl. 14:30-16:00

Sortimentsansvarig

Caroline Evald

Förskrivarrepresentanter

Barnhabiliteringen: Erik Kransmo och Malin Puls Litens

Logopedi och foniatri, USÖ: Magdalena Andersson

Neuro- och rehabmedicinska kliniken, USÖ: Anton Dalström

Logopedimottagningen, Karlskoga lasarett:

Vuxenhabiliteringen:

Mötesdatum

2 september 14.00 på CFH

Sortimenstansvarig

Allround-, komfort- och transportrullstolar: Emma Erensjö och Murat Cetin

Aktivrullstolar: Pernilla Hedlund och Malin Jensen 

Dynor: Charlotte Carling

Drivvagregat: Pernilla Hedlund och Malin Jensen

Förskrivarrepresentanter

Norra länsdelen: Jenny Lund

Västra länsdelen: Charlotta Nilsson och Annelie Torpman Irebäck

Södra länsdelen: Carina Björnram och Kajsa Eliasson

Örebro kommun: Fanny Clasén Nilsfors och Charlotte Nilsson

Vuxenhabiliteringen: Susanna Fanell

Karlskoga lasarett: Nina Thomsen och Sara Östlund

Lindesbergs lasarett: Camilla Sjöström

USÖ: Malin Carlestav 

Mötesdatum

25 september 14:00-15:30

Sortimentsansvarig

Erika Nordin

Förskrivarrepresentanter

Nära vård, RÖL: Lina Wedell, Michaela Funell och Terese Gustafsson

Barn- och ungdomshabiliteringen: Anna Petermann

Vuxenhabiliteringen: Emelie Dalberg Nystedt

Karlskoga lasarett: Ian Eide

Lindesbergs lasarett: Caroline Forsberg

USÖ: Karin Wedin

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 januari 2024