Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Beställa läkemedel

Information som du kan ha hjälp av i det dagliga arbetet med att beställa och hantera läkemedel.

Akut behov av läkemedel

Vid akut behov av läkemedel vardagar efter kl 17:00 samt lördag, söndag och helgdag kontaktas apotekets bakjour via sjukhusets växel.

Förteckning över innehållet i befintliga antidotskåp samt rutin vid uttag, se dokument under respektive rubrik.

I antidotregistret finns information om vilka antidoter som lagerhålls på alla sjukhus i Sverige. Informationen kan användas för att avgöra från vilket närliggande sjukhus antidoter kan erhållas om lagret på det egna sjukhuset inte räcker.

Även lagrade mängder vid jourapoteket C W Scheele i Stockholm finns med. Därifrån kan antidoter rekvireras akut dygnet runt. Den farmaceutiska bakjouren på sjukhusapoteket kan bistå med hjälp vid beställning av antidoter till sjukhusen och nås via växeln.

Nytt lösenord beställs genom att klicka på texten "glömt ditt lösenord?" på inloggningssidan till Care.

Behörigheter till beställningssystemet för läkemedel, ApoEx Care

 • Beställare anställda i Region Örebro län – Använd behörighetsportalen för att ansöka om nya behörigheter.
 • Beställare anställda i en kommun i Örebro län – Behörigheter hanteras av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom respektive kommun, vid frågor kontaktas MAS.

För support ringer du 010-10 19 145

Hit kan du vända dig med frågor som rör:

 • Inloggning, lösenord och nya användare (gäller ej kommunanställda, se ovan)
  (menyval 1, hanteras av Regionens Servicecenter)
 • Beställningssystemet Care
  (menyval 2, hanteras av ApoEx support)
 • Beställningar och läkemedelsleveranser
  (menyval 3, hanteras av sjukhusapoteket)

Frågor som rör ändringar i kundregister, till exempel nya beställande enheter, leveransadresser och så vidare hanteras av Läkemedelscentrum vid Region Örebro län.

De kontaktas via e-post lakemedelskommitten@regionorebrolan.se eller telefon 019-602 35 12.

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 29, 2024