Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Statistik och uppföljning

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du statistik och sammanställningar över försäljningen av antibiotika i Sverige.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 28, 2024