Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Riktlinjer för antibiotikabehandling

Riktlinjer för antibiotikabehandling i Region Örebro län för såväl öppen som sluten vård, sjukvård och tandvård, behandling och profylax. Antibiotika ska användas rationellt och i rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid.

Lokala behandlingsriktlinjer upphör

Under 2024 upphör behandlingsriktlinjer från Strama Örebro och vi kommer framöver hänvisa till de nationella riktlinjerna. Strama Örebro rekommenderar att man redan nu laddar ner den nationella Strama-appen.

Se rubrken Strama-appen för information om hur du hittar och laddar ner appen

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 28, 2024