Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Denna film är producerad av Öl Sven Bringman Södertälje Kir.klinik med illustrationer av Hanna Bringman grafiker. Filmen vann SIKTs årliga filmpris 2011 den sk SIKT-Baggen vilken utdelades under kirurgveckan i Visby.

Last updated: Monday, February 4, 2013