Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Obs.

Sonosurg var ett instrument som marknadsfördes av Olympus och detta instrument säljs tyvärr inte nu för tiden. Det var annars ett flergångsinstrument som fungerade utmärkt och var kostnadseffektivt. Motsvarande instrument idag är betydlgit dyrare och engångsinstrument. Dock är tekniken densamma oavsett vilket energiinstrument man använder.

Personlig kommentar LG Larsson

Last updated: Friday, September 13, 2019