Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Professor Olle Ljungqvist informerar här kort om grundbultarna inom ERAS konceptet.

Last updated: Friday, September 27, 2013