Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

STRAMA

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) bildades 1995 som ett frivilligt nätverk.

Strama arbetar med utbildning och information till både hälso- och sjukvårdspersonal som allmänheten. Stramas samverkan mot antibiotikaresistens sker på både nationell nivå och inom Regionen. I varje Region drivs arbetet av ett nätverk med experter från berörda verksamhetsområden, som till exempel allmänmedicin, infektion, vårdhygien och barnmedicin. Deltagarna arbetar mot både öppenvård som slutenvård. 

Did the content help you?

Last updated: Friday, April 24, 2020