Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

DIAREG

DIAREG (DIAbetes i REGionen) är ett nätverk av läkemedelskommittéernas expertgrupper för diabetes i de sju regionerna i sjukvårdsregion Mellansverige.

Nätverket arbetar för att effektivisera och kvalitetssäkra expertgruppernas arbete. Bland annat genom att ta fram ett gemensamt besluts- och kunskapsunderlag samt gemensamma rekommendationer inom diabetsområdet.

Region Örebro län ingår i nätverket tillsammans med regionerna:

  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Uppsala
  • Sörmland
  • Västmanland
  • Värmland

Last updated: Tuesday, February 22, 2022