Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

HS Nutrition och munhälsa

Nutrition och munhälsa är en viktig del av vården.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens kompetensgrupp HS Nutrition och munhälsa verkar för att göra nutrition och munhälsa till en naturlig del av den grundläggande vården.

Kompetensgruppens syfte är att utifrån ett övergripande perspektiv bidra till att bedömning, behandling och uppföljning av vårdåtgärder inom kompetensområdet är kunskapsbaserade och patientsäkra.

Ordförande

Jonna Björkegren, dietist, neuro- och rehabmedicinska klinien, USÖ.

Medlemmar

Anna Wickbom, överläkare, gastroenterolog, med.dr, medicinkliniken, USÖ.

Jenny Karlsson, specialistsjuksköterska, kirurgiska kliniken, USÖ

Ewa Bisztyga, specialisttandläkare inom orofacial medicin, Kunskapscentrum för äldres munhälsa.

Linnea Ryman, tandhygienist, verksamhetschef folktandvårdens folkhälsoenhet.

Hanna Kask, dietist, medicinkliniken, USÖ.

Charlotte Ryman, sjuksköterska, Vårdenheten hud, plastik och öron, forskningssjuksköterska, doktorand på Örebro Universitet.

Ragna Rönning, dietist, kirurgiska kliniken, USÖ.

Renée Thunell, dietist, kliniken för medicin och geriatrik, Karlskoga lasarett.

Pia Sjölund, logoped, vuxenhabiliteringen.

Anette Petersson, logoped, logopedi och foniatrik, USÖ.

Adjungerade

Stina Engelheart, dietist Örebro kommun, doktorand vid Örebro universitet.

Isabell Grahn-Eriksson, kostchef, Regionservice.

Ulrica Ekström, apotekare, nutritionscontroller.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, May 25, 2023