Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Sjukskrivningskommittén

Sjukskrivningskommittén är en arena för samverkan mellan hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i sjukskrivningsprocessen.

I sjukskrivningskommittén lyfts såväl problem i sjukskrivningsprocessen som behov av olika informations- och utbildningsinsatser till följd av bland annat ändrade arbetssätt och förändringar i regelverk.

En överenskommelse har tecknats som tydliggör parternas samverkan inom ramen för Sjukskrivningskommittén. Den tydliggör bland annat att Försäkringskassan ska tillhandahålla kontaktpersoner till vårdcentralerna i länet, och för övriga vårdenheter när det finns behov av och resurser för detta.

Kontaktpersonen ska samverka med vårdenhetens:

  • Verksamhetschef
  • Rehabiliteringskoordinator/funktion för koordinering

Contacts

Sjukskrivningskommitténs ordförande

Did the content help you?

Last updated: Monday, November 23, 2020