Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Filmen visar hur operationssjuksköterskan själv tar på sig sin sterila operationsrock och operationshandskar innan hen startar sitt arbete på salen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 maj 2022