Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nyhetsbrev vinter 2023 - KCÄM

KCÄM (Kunskapscentrum för äldres munhälsa) ska samla, sprida och skapa kunskap.

Tecknade bild på en tand, under bilden står det Tandvård. Tecknadbild på en tandborste och tandkrämstub, under bilden står det Länsinvånare. Tecknad bild på en människa med ett rött hjärta, under bilden står det Hälso- och sjukvård och omsorg

Seniorkraft Sydnärkes Folkhälsoteam

Konceptet Seniorkraft startade 2014 för första gången som ett pilotprojekt i Laxå kommun med mål att främja ett hälsosamt åldrande. Idag är det aktuellt i Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Det övergripande syftet med seniorkraft är att genom samverkan stärka ett hälsosamt åldrande för personer i tredje åldern. En gång i veckan under 15 veckor deltar personerna i åldrarna 65 år och äldre tillsammans i grupp för att testa på olika fysiska och sociala aktiviteter.

Folktandvårdens folkhälsoinsatser har vid flertalet tillfällen fått möjligheten att hålla i en av dessa sociala aktiviteter, bland annat i Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Askersund. Kunskap och information gällande äldres munhälsa har varit på agendan och temat för föreläsningen utgår från titeln ”Hälsan sitter i munnen” och grundar sig på hur munhälsan och allmänhälsan hör ihop.

Det är under fjärde åldern de flesta får behov av hemtjänst och äldreomsorg. Att förlänga den tredje åldern med god munhälsa är gynnsamt ur ett ekonomiskt perspektiv men framför allt för individen, detta lyfts fram under föreläsningen som betydelsefullt och viktigt. Kunskap om hur deltagarna kan behålla men också påverka sin munhälsa i rätt riktning för att undvika framtida besvär och problem blir en röd tråd genom hela presentationen.

Seniorhöst

En blå textplatta där det står testen: Seniorhöst. Hej senior! Vill du bli mer hälsosam?

KCÄM samverkar med träffpunkter och mötesplatser i Örebro kommun.
Under hösten har Örebro kommun erbjudit fler hälsofrämjande aktiviteter på kommunens mötesplatser för seniorer.

På schemat har varit träning av kondition, styrka och balans och mycket annat. De har dessutom skapat en hälsobingo, en bingobricka med goda hälsotips, för att inspirera och motivera till att bli mer hälsosam. Vi från KCÄM har bidragit med en föreläsning ”Frisk i munnen hela livet”. Vi har under året besökt alla träffpunkter och mötesplatser i Örebro kommun, 17 stycken.

KCÄM tipsar om aktuell forskning

Successful aging - ett framgångsrikt åldrande. Att åldras framgångsrikt innefattar, enligt Rowe och Kahn, 1) en hög kognitiv och fysisk förmåga, 2) frånvaro av sjukdom och sjukdomsrelaterad funktionsnedsättning och 3) ett aktivt liv med hög levnadsglädje, som kan uttryckas genom olika fritidsnöjen och sociala aktiviteter.

Stowe, JD and Cooney, TM (2015)
Examining Rowe and Kahn’s Concept of Successful Aging: Importance of Taking a Life Course Perspective. The Gerontologist, 55(1), 43–50. (8s).

Stjernfeldt, P.E.; Faxén Irving, G.; Wårdh, I.; Lundqvist, R.; Lantto, A. The Relation between Masticatory Function and Nutrition in Older Individuals, Dependent on Supportive Care for Daily Living. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 5801.
https://doi.org/10.3390/ ijerph19105801

Hedberg L, Kumar A, Skott P, et al. White matter abnormalities mediate the association between masticatory dysfunction and cognition among older adults. J Oral Rehabil. 2023; 50:1422-1431.
doi:10.1111/joor.13584

Aktiviteter 2024!

  • Utbildning i vårdambitionsnivå (digitalt
    möte) den 15/3 kl. 09.00- 10.00 anmälan
    via mejl.
  • Äldresamordnarträff – Teams möte
    den 1/3 kl.10.00 – 12.00

Kontakter

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Ewa Bisztyga

Övertandläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2024