Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nyhetsbrev sommar 2022 - KCÄM

KCÄM (Kunskapscentrum för äldres munhälsa) ska samla, sprida och skapa kunskap.

Tecknade bild på en tand, under bilden står det Tandvård. Tecknadbild på en tandborste och tandkrämstub, under bilden står det Länsinvånare. Tecknad bild på en människa med ett rött hjärta, under bilden står det Hälso- och sjukvård och omsorg

Sommarkollo för seniorer

I juni arrangerade Lindesbergs kommun Seniorkollo i Åkerby utanför Nora. Dagarna var fyllda med aktiviteter så som, föreläsningar, promenader och underhållning. Tandhygienist Ingrid Persson förelästa om” Munhälsa genom hela livet”. Föreläsningen var  uppskattad av alla deltagare!

 

Sommarkollo.jpg

Nationella riktlinjer

Den 28 september 2021 publicerades Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård. Riktlinjerna är en bra kunskapsbank för den forskning som finns inom de olika områdena samt ger dig som möter patienter råd i beslut om behandling. De nya rekommendationerna understryker hur viktiga hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder är. Personer som behöver särskilt stöd, till exempel på grund av kognitiv svikt, är en av de nya grupperna som omfattas av riktlinjerna. Här betonas vikten av samverkan med kommunerna och övriga aktörer, arbeta systematisk för att äldre har en fast tandvårdskontakt samt vid rehabiliterande tandvård komma överens med patienten eller en närstående om vårdambitionsnivån (förbättra, bevara, fördröja, lindra) inför behandling.

Nationella riktlinjer för tandvård - tips för kliniskt verksamma - Internetodontologi

Höstens aktiviteter

  • Äldresamordnarträff 15 oktober kl.08.30 - 12.30 i föreläsningssalen Folktandvården Eyra Örebro.
  • KCÄM erbjuder terapiplanering och föreläsning i äldretandvård. Vi vänder oss till alla yrkeskategorier som möter den äldre patienten i det dagliga arbetet. Välkomna att kontakta KCÄM för bokning.

  • Nyhet! KCÄM deltar i Introduktionsprogrammet för nyanställda sjuksköterskor i Regionen Örebro län. Vi ger utbildning i munhälsa och munvård.

Folktandvårdens digitala munhälsocoach

Från och med den 17/1 2022 erbjuder Folktandvården ”Digital munhälsocoach” som är ett komplement till Folktandvårdens befintliga hälsofrämjande arbete. Tjänsten kan rekommenderas eller hänvisas av tandvårdspersonal för patienter med behov av mer djupgående samtal kring livstilsvanor så som tobak, kost och munvårdsvanor. Digitala munhälsocoachen arbetar utifrån en arbetsmetod med fokus på beteendeförändring. Inga rådgivningar eller tandvårdsbedömningar görs. All tandvårdpersonalen kan ge information om tjänsten och även lämna med information i form av visitkort. Patienten bokar själv tid via appen Digital mottagning. Digitala munhälsocoachen och patienten träffas via videosamtal. Detta sker under 2-3 tillfällen utifrån patientens behov och önskemål. Tjänsten är kostnadsfri.

 

Cecilia.png

Efter utförd behandling

För att underlätta kommunikationen mellan tandvården och patienten (anhörig, personal) efter ett tandvårdsbesök, finns blanketten ”Efter utförd behandling” att fylla i även digitalt.

Ni hittar blanketten på intranätet.

 

Blankett.jpg

Kontakter

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Ewa Bisztyga

Övertandläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juli 2022