Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Följande utan annan uppenbar orsak ska föranleda misstanke hos kvinnor över 40 år och hos immundefekta kvinnor oavsett ålder:

 • symtom eller fynd i vulva:
  • sår som inte läker
  • knöl
  • långvarig sveda eller klåda som inte svarar på behandling
  • misstanke om malignt melanom vid undersökning
 • knöl i ljumsken.

Vid misstanke ska patienten genomgå gynekologisk undersökning. Primärvårdsläkare kan själv utföra undersökningen, eller remittera till gynekolog. 

Första läkarkontakt kan/bör omfatta:

 • gynekologisk undersökning
 • palpation av ljumskar
 • histopatologisk undersökning (stansbiopsi) – om det finns flera malignitetsmisstänkta förändringar ska biopsier tas från samtliga (provsvar behöver inte inväntas för vidare utredning).

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • stark klinisk misstanke om vulvacancer vid gynekologisk undersökning
 • histopatologiskt fynd av vulvacancer eller malignt melanom i vulva.

Vid stark klinisk misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp utan att PAD-svaret inväntas. Patienten kan i dessa fall också remitteras utan att biopsier tas om det finns medicinska skäl som talar emot biopsier.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Behandling på fyra platser

Vulvacancer opereras och strålbehandlas vid fyra olika sjukhus i

 • Göteborg
 • Lund
 • Linköping
 • Stockholm.

Telefonnummer

019-602 22 19

Fax

019-602 16 10

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen till utredning ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, inkl. beskrivning av storlek och lokalisation av tumören samt ev. PAD-svar
 • företagen utredning, gärna med bilddokumentation eller skiss över tagna biopsier
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • längd och vikt
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedelsöverkänslighet (särskilt kontrastmedel)
 • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Kvinnokliniken, USÖ
 • Märk remissen: SVF, vulvacancer
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF, äggstockscancer?"
 • Faxa remissen samma dag, alternativt skickas med rörpost.

Fax: 019-602 16 10
Rörpost: 230

Inremitterande ska ringa koordinator
Telefon 019-602 22 19

Telefonnummer

019-602 12 63

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:40-14:00

Fredagar 07:40-10:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-14:00

Fax

019-12 65 90

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

På obstetrik- och gynekologimottagningen USÖ utreds och behandlas patienter med gynekologiska sjukdomar. Hit vänder du dig också för rådgivning vid abort.

Vart ska du vända dig för att få hjälp?
- Vid enklare gynekologiska besvär som t ex flytningar, frågor kring klimakteriet, framfallsbesvär - vänd dig till din vårdcentral eller ring 1177.
- För abortrådgivning kontakta obstetrik- och gynekologimottagningen USÖ
- Vid akuta gynekologiska tillstånd och i graviditet till och med vecka 22 + 0 ringer du 1177. Du får prata med en sjuksköterska som bedömer om tillståndet behöver undersökas på omgående eller om du kan kontakta obstetrik- och gynekologimottagningen USÖ eller primärvården.
- Gravida kvinnor från graviditetsvecka 22 vänder sig till förlossningsavdelningen.

Ingående ledtider 

Från Till Tid
Beslut välgrundad misstanke Läkemedelsbehandling 27 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Kirurgisk behandling 30 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Strålbehandling 34 kalenderdagar

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 januari 2024