Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ett eller flera av följande ska föranleda misstanke:

 • postmenopausal blödning
 • nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna som inte svarar på sedvanlig behandling
 • pyometra/hematometra
 • avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna.

Vid misstanke ska patienten remitteras till Center för gynekologisk cancer, Kvinnokliniken, USÖ.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • förtjockad slemhinna ≥ 5 mm eller omätbar slemhinna hos postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning
 • kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd tydligt talande för gynekologisk cancer
 • histopatologiskt fynd visande endometriecancer eller ingivande misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi).

 

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 22 19

Fax

019-602 16 10

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen till Center för gynekologisk cancer, Kvinnokliniken, USÖ ska innehålla

 • frågeställning: gynekologisk cancer?

Anamnes, ange särskilt*:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
 • ­eventuell företagen utredning
 • ­tidigare sjukdomar och behandlingar
 • eventuell allergier, specifikt mot kontrastvätska vid röntgenundersökning
 • läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Kvinnokliniken,USÖ
 • Märk remissen: SVF, livmoderkroppscancer
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF, livmoderkroppscancer?"
 • Remissen faxas samma dag, alternativt skickas med rörpost.

Fax: 019-602 16 10
Rörpost: 230 

Inremitterande ska ringa koordinator
Telefon: 019-602 22 19

Telefonnummer

019-602 12 63

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:40-14:00

Fredagar 07:40-10:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-14:00

Fax

019-12 65 90

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

Ingående ledtider

Från Till Tid
Beslut välgrundad misstanke Kirurgisk behandling 32 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Läkemedelsbehandling 39 kalenderdagar

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2024