Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Livmoderhalscancer

Riktlinjer för dig som utreder livmoderhalscancer enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Följande ska föranleda misstanke:

 • kontaktblödningar (t.ex. blödning vid samlag)
 • postmenopausal blödning
 • upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 • ihållande, vattniga flytningar
 • uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
 • bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer
 • synliga förändringar på livmoderhalsen som föranleder misstanke om cancer.

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekologisk undersökning till Cancercentrum, Kvinnokliniken, USÖ. Remiss ska gå iväg inom tre dagar. Man ska inte invänta svar på eventuella provtagningar men de ska göras tillgängliga för Cancercentrum hos Kvinnoklinken på USÖ.

Screeningfynd som föranleder misstanke men inte välgrundad misstanke ska hanteras inom screeningprogrammet, se nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid gynekologisk undersökning, t.ex. synlig tumör på livmoderhalsen
 • histopatologiskt fynd av livmoderhalscancer.

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 22 19

Fax

019-602 16 10

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen till gynekolog ska innehålla

 • Frågeställning: SVF cervicxcancer

Anamnes, ange särskilt*:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
 • eventuell företagen utredning
 • screeninghistorik, om tillgängligt
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedelsöverkänslighet, specifikt kontrastmedel för röntgen
 • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Kvinnokliniken,USÖ
 • Märk remissen: SVF cervixcancer
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF, livmoderhalscancer?"
 • Remissen faxas samma dag, alternativt skickas med rörpost.

Fax: 019-602 16 10
Rörpost: 230

Inremitterande ska ringa koordinator:
Telefon: 019 602 2219

Telefonnummer

019-602 12 63

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:40-14:00

Fredagar 07:40-10:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-14:00

Fax

019-12 65 90

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

Ingående ledtider

Från Till Tid
Beslut välgrundad misstanke Kirurgisk behandling 28 kalenderdagar
Beslut välgrundad misstanke Onkologisk behandling 32 kalenderdagar

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 oktober 2023