Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Följande nytillkomna besvär eller fynd hos kvinnor ska föranleda misstanke:

 • bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med gynekologiskt ursprung
 • bäcken- eller bukexpansivitet
 • ascites
 • pleuravätska utan annan uppenbar orsak
 • bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)
 • ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken
 • ökade urinträngningar (frekvent återkommande)
 • ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak
 • tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan uppenbar orsak
 • nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år
 • djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar orsak.

Vid misstanke ska följande utföras:

 • Allmän anamnes inkl. gynekologisk anamnes och cancerärftlighet.
 • Klinisk status inkl. allmäntillstånd, palpation av ytliga lymfkörtelstationer, bukpalpation, rektalundersökning och auskultation av hjärta och lungor, gynekologisk undersökning önskvärt.
 • Keatinin och tumörmarkör i serum: CA 125 ska tas. Det är önskvärt att även ta CEA samt CA19-9 vilket underlätter för Tumörcentrum. (Svaret ska göras tillgängligt för Center för gynekologisk cancer på KK men svar ska inte inväntas innan remiss skickas.)
 • Skriv inte remiss till röntgenundersökningar, detta göras senare i förloppet.

Alla patienter med misstanke om gynekologisk cancer ska remitteras direkt till Center för gynekologisk cancer, Region Örebro Län, kvinnokliniken, USÖ.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • RMI ≥ 200
 • fynd vid vaginalt ultraljud talande för cancer med ursprung i adnex eller peritoneum
 • bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk cancer (t.ex. karcinos, ascites)
 • histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för cancer med gynekologiskt ursprung.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 22 19

Fax

019-602 16 10

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*:

 • ­symtom som ligger till grund för misstanke,­
 • relevanta undersökningsfynd,­
 • samsjuklighet,­
 • tidigare sjukdomar och behandlingar,
 • aktuell medicinlista,­eventuella språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar,
 • prov tagna (kreatinin och CA 125, CEA samt CA19-9.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Kvinnokliniken, USÖ
 • Märk remissen: SVF, äggstockscancer
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF, äggstockscancer?"
 • Faxa remissen samma dag, alternativt skickas med rörpost.

Fax: 019-602 16 10
Rörpost: 230 

Inremitterande ska ringa koordinator
Telefon: 019-602 22 19 

Telefonnummer

019-602 12 63

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:40-14:00

Fredagar 07:40-10:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-14:00

Fax

019-12 65 90

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

Ingående ledtider

Från Till Tid
Beslut välgrundad misstanke Läkemedelsbehandling 22 kalenderdagar 
Beslut välgrundad misstanke Kirurgisk behandling 24 kalenderdagar 


Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2024