Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder cancer i urinblåsan och övre urinvägarna enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Riktlinjer för dig som utreder cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Individer under 50 års ålder med makroskopisk hematuri ska också utredas, men då risken för bakomliggande cancer är mindre utreds dessa patienter utanför det standardiserade vårdförloppet med en vanlig konsultremiss till Urologiska kliniken.

Enstaka episod av klinisk hemorragisk cystit hos patient under 50 år som snabbt svarar på antibiotikabehandling behöver inte utredas enligt Region Örebro läns riktlinjer.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke (remiss samma dag) då något av följande föreligger:

 • Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer som är 50 år eller äldre.
 • Misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning (även av patienter under 50 år).

Inom RÖL bedömer vi även att rökning i minst 20 år hos person under 50 år med makroskopisk hematuri utgör grund för utredning enligt SVF eftersom rökning är en riskfaktor för urinblåsecancer.

Observera att bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med makroskopisk hematuri har en bakomliggande urinblåsecancer.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 21 71

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-14:00

Fax

019-602 35 51

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Anamnes*:

 • symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken
 • samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
 • tidigare sjukdomar och behandlingar
 • läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin)
 • uppgift om längd, nytagen vikt och kreatinin (OBS! Kreatinin får inte vara äldre än sju dagar)
 • social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Urologiska kliniken, USÖ
 • Märk remissen: SVF, urinblåse- och urinvägscancer

Observera! Bocka inte i rutan för akut remiss! Ruta för SVF är förvald.

 • Märk remissen: "Diagnos/Fråga: SVF, cancer i urinblåsa-övre urinvägar?  + symtom/fynd (till exempel makroskopisk hematuri)".
 • Remissen ska faxas samma dag till Urologiska kliniken, USÖ.

Fax: 019-602 35 51

Telefonnummer

019-602 12 27

Texttelefon

019-670 25 28

Telefontider

Måndag-Fredag 07:30-11:30

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:00

Fredagar 07:30-13:00

Fax

019-602 35 51

Postadress

Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 juni 2023