Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Cancer i lever, gallvägar och gallblåsa - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Följande kan föranleda misstanke. Vid misstanke, ta relevanta prover och skriv samtidig remiss till diagnostisk undersökning (filterfunktion). Om patienten är ikterisk ska man överväga remiss för akut omhändertagande. Det är viktigt att DT pankreas utförs innan ev. stentning av gallvägarna. Om möjligt bör DT beställas redan av primärvård.

Symtom/fynd som kan ge misstanke: Remittera till:
Gulsot eller gallstas Akut (inom 24 timmar) ultraljud av
lever, gallvägar och pankreas
Vid nydiagnostiserad diabetes: DT buk (MRT om DT inte finns att tillgå)
Smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång, särskilt i samband med relativt nydebuterad diabetes och/eller steatorré Gastroskopi
Vid nydiagnostiserad diabetes: DT buk(MRT om DT inte finns att tillgå)
Palpabel knöl i övre delen av buken DT buk eller MRT
Fynd vid utredning av leversjukdom eller hastig försämring av kronisk leversjukdom DT buk eller MRT
Bilddiagnostiskt fynd som kan tala för primär levercancer, t.ex. överraskningsfynd vid annan utredning DT buk eller MRT
Kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte förklarats av ultraljud/gastroskopi DT buk eller MRT
Vid stark malignitetsmisstanke kan utredningsprocessen förkortas om DT pankreas/buk resp. fyrfas DT lever/buk eller MRT utförs redan i denna situation.  

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande: Remittera till standardiserat vårdförlopp för:
Gallstas ej kopplad till gallstens- eller leversjukdom Bukspottkörteln och periampullärt eller Gallblåsan och perihilär gallgång
Kronisk leversjukdom i kombination med nytillkommen fokal leverlesion >1 cm, oavsett bilddiagnostisk metod Primär levercancer
Bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för potentiellt malign förändring (även IPMN eller vidgad pankreasgång)

Aktuellt diagnosområde

(Vid annan känd malign sjukdom, överväg att utreda leverförändringar som metastas och inte inom vårdförloppet för primär levercancer.)

Cyto- eller histopatologiskt fynd talande för malignitet (levercancer: endast histopatologiskt fynd) Aktuellt diagnosområde
Misstanke om malignitet vid bukoperation Aktuellt diagnosområde

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 17 55

Telefonnummer

019-602 17 54

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00 - lunch 11:30-12:30

Fredagar 08:00-11:30

Fax

019-12 54 39

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • resultat av utredning
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • ­tidigare sjukdomar och behandlingar
 • ­social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • uppgift om att patienten är informerad om standardiserat vårdförlopp.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Kir sekt ÖvreGastro, USÖ
 • Märk remissen: SVF cancer i lever, gallblåsa och gallgångar
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen till röntgen: "Anamnes/fråga: SVF, cancer i lever, gallblåsa och gallgångar?"
 • Remissen ska skickas samma dag 

Fax: 019-12 54 39

Följande har angivits som optimala ledtider i det standardiserade vårdförloppet:

Från  Till Tid
Remissbeslut vid misstanke Remissankomst bilddiagnostik (filterfunktion) 1 kalenderdag
Remissankomst bilddiagnostik (filterfunktion) Svar till remittenten 1o kalenderdag
Svar till remittenten Information till patienten
samt beslut välgrundad misstanke
3 kalenderdag
Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke – remiss mottagen 1 kalenderdag

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 mars 2024