Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tyfoid-och paratyfoidfeber

Paratyfoidfeber räknas tillsammans med tyfoidfeber till de svåraste salmonellainfektionerna. Cirka tjugo fall rapporteras per år i Sverige. Majoriteten av fallen är utlandssmittade med Indien som vanligaste smittland. Paratyfoidfeber ses nästan bara hos människa. Tyfoidfeber är en svår sjukdom som i regel kräver sjukhusvård. Sjukdomen finns över hela världen men är vanligare i fattigare länder.

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om tyfoidfeber, inklusive hur det smittar. Ge behandling. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntlig och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter. Patient i förskola eller med riskyrke ska lämna tre negativa kontrollprov innan återgång arbete/förskola. Se smittskyddsblad för läkare.

Smittspårning

Finns kända/misstänkta fall i omgivningen? Provta kontakter med symtom, även symtomfria nära kontakter med riskyrke eller förskolebarn inom hushållet. Om förskolabarn - ta reda på vilken förskola samt om barnet varit där med symtom eller i anslutning till insjuknadet.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange uppgifter om smittspårning.

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för tyfoid-och paratyfoidfeber  ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

PM

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 december 2020