Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Vid klinisk/röntgenologisk misstanke om aktiv smittsam tbc kontakta infektions- eller barnkliniken för omedelbart omhändertagande. Ge patienten information om tbc, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt av tbc-behandlande läkare, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.

Smittspårning

Kontakter som kan ha utsatts för smittrisk undersöks med IGRA-test (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest). Görs vanligen av tbc-sjuksköterska på infektions- eller barnkliniken. Beroende på resultat av test ev. kompletterande lungröntgen.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan av aktiv tbc ska göras i SmiNet. Latent tbc anmäls inte.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling för tbc ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 februari 2021