Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Vid klinisk/röntgenologisk misstanke om aktiv smittsam tbc kontakta infektions- eller barnkliniken för omedelbart omhändertagande. Ge patienten information om tbc, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt av tbc-behandlande läkare, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.

Smittspårning

Kontakter som kan ha utsatts för smittrisk undersöks med IGRA-test (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest). Görs vanligen av tbc-sjuksköterska på infektions- eller barnkliniken. Beroende på resultat av test ev. kompletterande lungröntgen.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan av aktiv tbc ska göras i SmiNet. Latent tbc anmäls inte.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling för tbc ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 mars 2021