Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Syfilis

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om syfilis, inklusive hur det smittar och behandlas, se smittskyddsblad för läkare. Patienter med syfilis ska remitteras till och få behandling på STD-mottagningen.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

Görs på STD-mottagningen.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Anmäls med ett patient-ID av typen Rikskod eller ett så kallat "Annat nummer", se smittskyddsblad för läkare.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling vård för syfilisinfektion ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 december 2020