Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Vid preliminärsvar ”Misstänkt EIEC/Shigella” skall patienten kontaktas och om förskolebarn, eller vid riskyrke skall patienten stanna hemma från förskola/arbete tills definitivt provsvar. Vid säkerställd Shigella: Ge patienten information om shigellainfektion, inklusive hur det smittar. Ge behandling. Se smittskyddsblad för läkare och informationsblad smittfriförklaring vid tarmsmitta. 

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Se smittskyddsblad till patienter. Vid säkerställd Shigella-infektion skall patient i förskola eller med riskyrke lämna ett negativt kontrollprov innan återgång arbete/förskola (om ej adekvat behandlad ska tre negativa kontrollprov lämnas). Se smittskyddsblad för läkare.

Smittspårning

Provta kontakter med symtom. Provta symtomfria nära kontakter med riskyrke eller förskolebarn inom hushållet. Om förskolebarn - ta reda på vilken förskola samt om barnet varit där med symtom eller i anslutning till insjuknandet.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland, insjuknandedag och hemkomstdatum vid ev. resa. Ange uppgifter om smittspårning.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och eventuell behandling för shigellainfektion ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2021